45454588-Bu3JZ

Vecka 13

IDAG
Var alla tillbaka efter påsklov och sjukdomar. 
Vi tog fram alla leksaker till sandlådan, gamla leksaker blev som nya.
Efter lunchen lyssnade vi på Mamma Mu och kråkan.
Mycket lek och bus i alla idag.
IDAG
Var vi inne på fm. Det regnade ute och vi tog fram saker som vi kunde bygga med.
Efter lunchen läste vi böcker och ritade.


TEKNIK
Genom konstruktioner, experiment och forskning utvecklar vi barnens intresse för teknik och naturvetenskap.

Lpfö 98/10
Förskolan ska sträva efter att varje barn:
Utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap


Utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar
Utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt mätning, tid och förändring
Utveckla sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang
Utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap

Utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar
Utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap

IDAG
Går vi ut på knytte, vi går 9.00 från Tallkullen.
IDAG

Hur gör jag när jag knyter mitt skosnöre? (Vardagsteknik)
Öppna och stänga dörrar.. knappar... pennor... saxar....  till och med att knyta ett skosnöre är ett  tekniskt arbete.

Mål med aktiviteten från Lpfö 98/10:
"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar" "
"Förskolan ska sträva efter att varje barn utveckla sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap" 
IDAG

Åker vi till kyrkis, vi åker hem till lunchen.