45454588-Bu3JZ
VECKA VECKA


Spindlar är spännande, fascinerande och lite läskiga på samma gång.

Vi startar vecka 36 med SPINDELTEMA
Vi kommer lära in:
-Matematik, bl.a stor - liten, lika - olika, antal, färger, först - sist, överst - underst mm.
"Barnen stimuleras och utmanas i sin matematiska utveckling"
(läroplan för förskolan, s. 11)


-Språk genom bl.a :
sagor, lite enklare fakta om spindlar, böcker om spindlar.
"Utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra".(läroplan för förskolan, s.10)

- Dans och rörelse.
- Sång: Sånger om spindlar - gamla och nya
- Sagor
- Bild och form: Målning och tillverkning av egna spindlar(Om vi törs)
-Spindelfest! 
"Utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama" (läroplan för förskolan, s.10)


 

TISDAG 6/9

På samlingen sjöng vi en ny spindelsång, Imse vimse spindel hade ont i tån. 

Lite knatte matte under samlingen.
Hur många ben har en spindel?  
Vi har  2 ben hur många barn behövs det för att få lika många ben som spindeln?
Hur många skor behöver spindeln knyta? 

På em. läste vi om  "Spindeln och sköldpaddan" saga från Afrika. 
Många tankar kom upp efter sagan,  man ska inte lura sina kompisar,
hur kunde spindel komma ner till sköldpaddan? 
Vi kommer att experimentera och undersöka vidare.

Tre kompisar och solweig, då hade vi lika många ben som spindeln.

ONSDAG 7/9
Fantasi och skaparkraft!

Lpfö98/10: 
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som bild. Även utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om djur.

Skapande

BUSIGA SPINDELN              
Melodi: Imse vimse spindel …
 
Imse Vimse spindel
Satt och mumsa bär
Ner faller regnet
Ville spindeln ta
Men Imse Vimse spindel
gömde sig så bra
och han börja skratta
ha ha ha ha haa

TORSDAG 8/9

Skogs knytte!
Vi har varit på spindeljakt i skogen! 

Att vara utomhus och fysisk aktiv gör både stora och små glada. 
Vi blir friskare, mindre stressade och mer fokuserade.
Alla sinnen aktiveras och känslan för naturen grundläggs genom att vi vuxna visar barn att det går att vara ute året om och i alla väder.
I skogen väcks nyfikenheten kring allt levande och växande, och barn får en möjlighet att förstå samband i naturen.

"Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen" lpfö98/10
 

Hungriga myror fick bitsocker
Vi tittade på skräpplankan, nu var bananskalet och allt annat borta. Plasten och metall locket var kvar på plankan
Nu ska vi gå på spindel jakt, vi hittade en spindel. L hittade en fin larv
TEMA SPINDLAR:
Barnen tillverkade spindlar av piprensare.

Hur många ben och ögon har spindlar?
Barnen valde sedan olika färger på piprensarna.
Räkna benen och ögonen . 
Sedan fäste den andra piprensaren i mitten av benen och rullade runt den tills det såg ut som en spindelkropp
(eller tills de själva kände sig färdiga med den.)

Spindeln har åtta ben, men antalet ögon varierar. De flesta spindlaer har åtta ögon, men det finns de som har sex och fyra också.


Lpfö98/10: Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som bild. Även utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om djur.

Eftermiddags disko
Eftermiddags disko
Eftermiddags disko

FREDAG 9/9

“Bygg och konstruktion är ett av de språk barnen i förskolan kan använda när de utforskar sin omvärld och skapar sin egen identitet.
Ett verktyg de har tillgång till för att bygga förståelse för olika fenomen i samhället.
Det handlar om bild och skapande, estetik och geometri, matematik och språk, empati och förhållningssätt.
Allt hör ihop och alla delar är lika viktiga!” Mia Mylesand

Lpfö 98/10
utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
                                                                                                                   
Konstruktionslek är en lek med material, där man skapar någonting. Det kan vara Lego eller bygga koja. Genom konstruktionslek utvecklas barnets motorik, kreativitet och intellektuella förmåga.

Vi har fredags mys på Tallkullen, till mellis idag var det M som hade valt
GLASS i stora lass.

Vad står det i läroplanen?
Enligt läroplanen ska alla förskolor sträva efter att varje barn:

utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation
(Lpfö-98 reviderad 2010)


Galen i Glass

När solen skiner,
vill jag ha glassar,
när stormen viner vill jag ha glassar.
I alla väder ju glassar passar!
Åh, jag måste ha glass! 
Galen, jag är galen i glass! 
Galen, jag är galen i glass!
Glass, glass, glass i stora lass,
lass lass. 
Jag är galen i glass!

Jag aldrig slutar att gilla glassar,
i stora strutar,
vill jag ha glassar.
I alla former,
ju glassar passar!
Åh, jag måste ha glass! 
Galen, jag är galen i glass! 
Galen, jag är galen i glass!
Glass, glass, glass i stora lass, 
lass lass. 
Jag är galen i glass!

Om magen kurrar,
vill jag ha glassar.
Om hu´vet surrar,
vill jag ha glssar.
I alla lägen,
ju glassar passar!
Åh, jag måste ha glass!
Galen, jag är galen i glass! 
Galen, jag är galen i glass!
Glass, glass, glass i stora lass, 
lass lass. 
Jag är galen i glass!