45454588-Bu3JZ
Solweig Järn
Solweig Järn

För att börja arbeta inom förskola, skola fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, krävs att personen visar ett utdrag ur belastningsregistret.

Den juridiska vägledningen i korthet:

Den som ska arbeta eller på annat sätt är verksam inom vissa skollagsreglerade verksamheter ska visa ett utdrag ur polisens belastningsregister.
Den som beslutar om att anställa, anlita eller ta emot någon i verksamheten, ansvarar för att utdraget har visats.

För att kunna arbeta som vikarie eller på annat sätt är verksam på Tallkullen krävs det att du har ett giltigt utdrag från polisens belastningsregister.

Tystnadplikt råder
När du arbetar på Tallkullen, pedagogisk omsorg har du tystnadsplikt eftersom du har  nära kontakt med barn och vuxna.  

Tysnadsplikt