45454588-Bu3JZ
Sniglarna har vaknat
Jag fick blommor bakom örat
Jag fick blommor bakom örat
Titta vilken fin blom bukett jag har plockat
Alla fick en pins efter baklänges promenaden, för alla barn har rätt att sitta säkert i bilen.
J, 6 morötter, kortare än H
E, 5 morötter, mindre än H och J
V, 4 morötter, MINST
H, 7 morötter
H, 6 morötter, lika många som J
M, 7 morötter, lika lång som F
Solweig, 9 morötter mätte barnen, LÄNGST
Solweig, 9 morötter mätte barnen, LÄNGST

MATEMATIK
Hur lång är du? 
Hur stora fötter har du? 
Hur långa är armarna i förhållande till benen? Vi mäter!

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar: Sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande. Sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen.

Vi gick vi ut med påsar och handskar och plockade det skräp vi kunde hitta runt Tallkullen. Vi hittade mycket skräp.
Det tog lång tid att plocka upp allt skräp på varje ställe som vi stannade på!
Solweig lovade alla grillad korv, vi fick grilla korven inne, lite kallt ute
Nu är vi klara att gå på skräpjaktEfter lång skräpjakt fick alla ett märke
Gångpolarn

Många barn och ungdomar idag rör sig för lite.
Goda vanor grundläggs tidigt och ett bra sätt att göra det på är att bli Gångpolare.

Alla kan vara med, häng på och GÅ!


På onsdag går vi på knytte med  påsar och handskar och plockar det skräp vi kan hitta.

Slänga skräp i naturen? NEJ!

 Vi kommer att arbeta med sagan "Rädda havet med hajen Kaj".

I sagan får vi lära oss vad som händer i havet när vi människor skräpar ner. 
Det är till exempel inte bara det skräp som vi människor slänger i vattnet som hamnar där, utan även det skräp vi slänger på marken blåser ner i havet.
Det gör att fiskarna kan fastna i skräpet och dö.

Sälar och valar som behöver komma upp till ytan och andas är särskilt utsatta om de fastnar i nät eller annat som vi människor inte brytt oss om att plocka upp. 

Tillsammans kom vi fram till att vi människor

INTE ska slänga skräp på marken. 

INTE ska slänga skräp i havet.

att vi SKA slänga allt skräp i soptunnan.


Förskolan ska medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp. 
(Läroplanen, 2016)Tack!  Alla minna kompisar för en  mysig utflykt till Svartsjö Parken.

Det är med stor glädja jag åker i väg med alla på utflykt.
Lunkar på utan protest, hoppar in i bussen upp på varsitt säte och hoppar av bussen lika lätt.

Solweig lyckades hoppa på fel buss hem,  inga protester från någon. 
Vi hann äta mellis och mera lek innan vi kom hem med nästa buss.

Alla springer omkring och leker i parken,  inte längre än man ser Solweigs näsa.
Vi hittade blåsippor, vitsippor och tussilago.
Alla fortsatte leta mönster i naturen.
Pinnar blev olika bokstäver. 
Riddare bodde i ruinerna.
Pippis klätterträd hittade vi utanför Svartsjö Matsal, när vi hade ätit glass.
Med fantasi kan det hända allt möjligt när vi är ute i naturen

Världens bästa jobb!
Jag har världens bästa jobb!
Jag får massor av kramar varje dag ! 
Jag får trösta den som känner sig ledsen!
Jag får "blåsa" bort tårar och ta del av sprudlande glädje!
Jag får busa och skratta med de som är experter på just det!
Jag får vara med och ta del av STORA och små funderingar!
Jag får vara med och påverka framtiden!
Vilken tur jag har som valde att arbeta med barn! 

Lite frukt innan vi springer in i parken
Efter lek och bus är det gott med korv
Stort tack Staffan Ms pappa, som bjöd alla på en valfri glass

 Natur och Närmiljö vårterminen

Vi går till skogen och tittar på både växter och djur.

Målet med utflyktsdagarna är att ge barnen möjlighet att följa naturens utveckling i skog och mark genom egna erfarenheter.


En hållbar utveckling Vi lär oss mer om vår miljö! 
Målet är att barnen ska få större förståelse för allt som finns i vår natur (djur, växter) för att de fullt ut ska kunna utnyttja vår fina närmiljö.
Att komma ut i naturen är både roligt och rogivande.
Jag vill att barnen inspireras till lek och skapande samt väcker barns nyfikenhet om vår natur och medvetandet om att kunna ta hand om vår miljö.
På detta sätt tror jag att barnen får förståelse för miljö och hur man kan vara rädd om naturen. .

Innan vi går in i skogen sjunger vi några sånger
Myr mat
Nu hoppas vi att myrorna vakna efter dagens sockerkick
Jag såg en traktor mellan träden, mycket roligare än att mata myror
Vi hittade BAJS, men vems är det? Vi måste hem och titta i böcker.
Solweig gjorde ett mönster, vi samarbetade och gjorde mönstret längre. Hur långt kan ett mönster vara? frågade F

Rutan och Randan MÖNSTER

Idag läste vi Rutan och Randan  MÖNSTER.
Barnens uppdrag var att färglägga mandalas. 
Dagens övning utmanar kreativitet, finmotorik och stärker koncentrationsförmågan och man lär sig se samband mellan delar så att det kan bli en helhet (- sammanhang.)

Läroplanen för förskolan Förskolan ska sträva efter att varje barn...

Utvecklar sin förmåga att upptäcka och använda matematik i olika sammanhang.

Utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika material och tekniker.

Utvecklar sin förståelse för grundläggande egenskaper i begreppen form.

Stimulera barns nyfikenhet och begynnande förståelse av skriftspråk och matematik, (Lpfö -98 reviderad 2010 s. 12)

Förmågan att se mönster hjälper ditt barn att finna mönster i talen.

Mycket inom matematiken bygger på regelbundna mönster.

Nyckeln till att lösa matematiska problem 
handlar ofta om att ditt barn har utvecklat förmågan att finna mönster, eftersom hon med hjälp av dessa mönster kan förutsäga vad som ska ske i nästa steg.

Visuell (rumslig-spatial) intelligens  
Förmågan att känna igen och att kunna tänka i bilder. 

Barn med välutvecklad visuell förmågan har god känsla för och arbetar gärna med färg, linjer och mönster.

Barnen kan vara bra på att ana förändringar och lär sig lätt att läsa kartor, tabeller och diagram.
Dessa barn har även lätt att hitta vägen och lägger märke till små detaljer i sin omgivning och har lätt för att föreställa sig abstrakta saker.

När de var klara så kunde de klippa ut det cirkelformade mönstret
och sedan limma upp på ett färgat papper så det blev ett vackert konstverk
Efter helgen är det alltid kul att träffa alla kompisar, leker och samarbetar
Väntar på bussen