VECKA 5 VECKA 5
Måndag:
Fri lek med, vi hälsade två kompisar tillbaka efter sjukdom.
Första melliset ute i solen, mums vad gott det är att äta ute.


Tisdag:
Idag har vi var inne och gjort saker tillsammans.
Lera på morgonen.
Vi kokade egen fingerfärg, som vi målade innan lunch,
Efter lunchen byggde vi gemensamt en kulbana. 
Vi hann med ett experiment på em. Rita en gubbe med whiteboardpenna som rör på sig!.


Onsdag
H är allergisk mot ketchup som man köper, så vi gjorde egen ketchup tillsammans som vi hade till till lunchen.
Knatte matte på fm. 
Vad är siffror?
När behöver vi siffror?
Hur mycket är 0? 

Matematik
Hur jobbar vi?
Matematik i förskolan, handlar inte om att vi sitter och räknar 2+2=4 exempelvis.
Det handlar i stället om om att leka matte.
Jag försöker skapa en struktur hos barnen genom kommunikation.
Jag lär barn olika begrepp, känna igen former, nämna saker vid rätt namn och se antal och mycket annat.
Tillsammans med barnen för jag en dialog om vad vi kan se runt omkring oss.
Vilken färg har bilarna?
Vilka former är gömda i rummet?
Hur många tallrikar/glas behöver vi duka fram till lunchen?
När vi går till skogen kan vi söka efter kottar i olika storlekar eller pinnar av olika längd.

I  läroplan Lpfö 98, reviderad 2010, kan man läsa om förskolans uppgift.
Förskolan skall sträva efter att varje barn:
"utvecklar sin förståelse för grundläggande egenskaper i begreppen tal, mätning och form "0


M sjöng en rolig sång för oss, den letade vi upp och sjöng tillsammans
Efter lunchen gick vi på en promenad
Melliset åt vi i garaget.

Torsdag:
L
ville göra ekorrar, så idag började vi med att måla det som ska bli ekorrar.

Delaktighet och inflytande
Varje barn ska, utifrån sin förmåga, vara delaktig i sin egen vardag och känna sig betydelsefull för gruppen.
Barn ska ges möjlighet att påverka utformningen av miljön och verksamheten och deras åsikter ska mötas med respekt. Läroplan för förskolan Lpfö 98 


Efter lunchen hade vi bamse gympa.
Till mellis kom ett dagbarn som har slutat hos oss, hon hade spel och pussel med sig till oss.

Fredag:
Idag har det varit lek över allt, vi har byggt, pysslat, lekt med sakerna vi fick av I.
Vi bakade en sockerkaka och satt en limpdeg i bakmaskiner till fredags melliset.
Efter lunchen vart det en liten mysfilm.  

M kom idag och sjöng på en rolig sång, vi letade upp den och sjöng hela dagen.

Fruktstund

Skapande verksamhet
Jag utgår från barnets egna nyfikenhet och upptäckare lust när vi har skapande verksamhet.
Barnen erbjuds olika metoder och material.
Genom skapande verksamhet uppmuntras barnen att lära sig bokstäver, matematik, färger, form och viktigast av ALLT att få känna egen skaparglädje!!

Förskolan skall sträva efter att varje barn: 
• utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla 
upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer 
som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama 
• utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera 
med hjälp av olika tekniker, material och redskap 
(Lpfö-98 reviderad 2010)


Om Bamsegympa
Bamsegympa är rolig och allsidig motorisk träning för de allra minsta.
I Bamsegympan får barnen prova på olika sätt att röra sig och använda kropp och knopp!
Att krypa, åla, rulla och kanske uppleva lyckan i att göra sin första kullerbytta - det är Bamsegympa.


Bygg och konstruktion är ett av de språk barnen i förskolan kan använda när de utforskar sin omvärld och skapar sin egen identitet.
Ett verktyg de har tillgång till för att bygga förståelse för olika fenomen i samhället.
Det handlar om bild och skapande, estetik och geometri, matematik och språk, empati och förhållningssätt.
Allt hör ihop och alla delar är lika viktiga

"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap" Hämtat ur Förskolans läroplan Lpfö 98/10