45454588-Bu3JZ

Välkommen till
Tallkullens Familjedaghem
Pedagogisk omsorg (dagmamma)

 Hösten 2020
Finns det lediga platser hos oss!


Är det dags att välja barnomsorg till ditt barn? 

Som förälder är det inte alltid lätt att välja när man inte känner till verksamheten.

Tänk igenom vad du vill att verksamheten ska kunna erbjuda ditt barn. 
Vad är viktigt för er familj i valet av barnomsorg? 

Boka in ett möte på verksamheten för att titta på miljöer både inomhus och utomhus. 

Hur upplever andra föräldrar verksamhet? 
Kontakta gärna föräldrarna Cecilia och Linda som har barn på
Tallkullens Familjedaghem 

Cecilia Fernandez :  070 404 08 02
 
Linda Engdell:  070 962 85 25

 
Hos oss är du...

en forskare
en upptäckare
en tänkare

Du är omtyckt
Du är en vän
Du är viktig
Du är respekterad precis som du är!

Du är anledningen till att jag är här!


Välkomna på ett besök!


Familjedaghem är en form av barnomsorg och förskoleverksamhet där omsorgen ges av en dagbarnvårdare, eller med vardagligare termer dagmamma.
Jag tar emot barnen i mitt hem under den tid då föräldrarna förvärvsarbetar eller genomgår utbildning.

Verksamheten drivs i ett enplanshus på en tallkulle med skog och hagar runtomkring med hästar och kor.
Familjedaghemmet ligger i Västertorp ,Färentuna, Ekerö kommun.

Det finns ingen biltrafik runt Tallkullen, vilket gör det säkert för barnen att vistas utomhus.

Tallkullen har en stor lekpark på tomten med rutchbanor, gungor, två lekhus, en träbåt som barnen kan leka i, en gungbräda och en stor sandlåda med massor av leksaker.

Jag tar i mot barn mellan 1-5  år och det finns plats för max åtta barn.


Jag erbjuder ert barn


"Lugn miljö med låg ljudnivå
"Individanpassad verksamhet
"Friheten att kunna anpassa verksamheten efter gruppens önskemål och aktuella behov

"Hemlagad mat varje dag
"Lek i hemmiljö och mycket utevistelse 
"En kortare väg till ledning, vilket gör det lättare att bli hörd och kunna påvärka

"Jag följer likabehandlingsplanen
"Samma vilkor och försäkringar som kommunen

"Jag följer kommunens maxtaxa
"Samma pedagog som tar emot, lämnar ifrån och även sett barnet under hela dagen

 Höstterminen kommer vi att prova på olika yrken

Vi hare varit:
Konstnärer 
Bagare

Doktor

 

Bilder från verksamheten vårterminen 2020 

loading...

Bilder från verksamheten höstterminen 2020 

loading...