45454588-Bu3JZ

Välkommen till
Tallkullens Familjedaghem
Pedagogisk omsorg

loading...


Vi tar emot ditt barn i hemmet under den tid som du är arbetssökande, förvärvsarbetar eller studerar.

Verksamheten drivs i ett enplanshus på en tallkulle med skog och hagar runtomkring med hästar och kor.
Familjedaghemmet ligger i Västertorp
i Färentuna, Ekerö kommun.

Det finns ingen biltrafik runt Tallkullen
vilket gör det säkert för barnen att vistas utomhus.

Tallkullen har en stor lekpark på tomten med rutchbanor, gungor, två lekhus, en träbåt som barnen kan leka i, en gungbräda och en stor sandlåda med massor av leksaker i. 

Vi tar i mot barn mellan 1-6 år och det finns plats för max åtta barn.

 

Tallkullen har 1 ledig plats till hösten 
Familjedaghemmets uppdrag är att ge alla barn en god omsorg och fostran i kombination med ett lustfyllt lärande.Alla dagar i veckan är det jag som har omsorg om ditt barn under hela dagen.
Detta skapar trygghet och goda relationer för både barnet och dig som förälder.

Det är jag som är huvudansvarig.

I den lilla gruppen blir varje barn synligt.


Det unika med Tallkullen
-Liten barngrupp
-Tid för varje barn
-Stressfri miljö
-Skapande verksamhet
-Hemlagad mat
-Nära samarbete med föräldrarnaFlexibilitet
Ansvar
Miljö
Individen
Lustfyllt lärande
Jämställdhet
Empati
Dialog
Aktiviteter
Gruppverksamhet
Hemmiljö
Matglädje