45454588-Bu3JZ

Välkommen till
Tallkullens Familjedaghem
Pedagogisk omsorg (dagmamma)

Solweig Järn, Verksamhetsansvarig
070 816 85 25

 


Vi har lediga platser hos oss!


Är det dags att välja barnomsorg till ditt barn? 

Som förälder är det inte alltid lätt att välja vilken barnomsorg man vill att barnet ska komma till. Allt kanske är nytt och då kan det var extra svårt att välja vilket som passar bäst.
Tänk noga igenom vad du vill att verksamheten ska kunna erbjuda ditt barn.  
Vad anser ni är det viktigaste för er familj i valet av barnomsorg? 

Att lämna sitt barn hos mig på Tallkullen ger barnet möjlighet att fortsätta växa upp och utvecklas i en hemmiljö men med det pedagogiska lärandet som ges på en vanlig förskola.
Hos mig blir alla barn sedda för de dem är och utifrån sina förmågor och kapaciteter som barnen har. 

Jag ser till barnens individuella behov och gör varje dag till något spännande och lärorikt. 

Vill du veta mer om mig och om min verksamhet? 
Boka in ett möte på Tallkullen för att titta på miljöer både inomhus och utomhus. 
 

Välkomna på ett besök!

______________________________________________________________________


Familjedaghem är en form av barnomsorg och förskoleverksamhet där omsorgen ges av en dagbarnvårdare, eller med vardagligare termer dagmamma.

Jag tar emot barnen i mitt hem under den tid då föräldrarna förvärvsarbetar eller genomgår någon form av  utbildning.

Verksamheten drivs i ett enplanshus på en tallkulle med skog och hagar runtomkring med hästar och kor.
Familjedaghemmet ligger i Västertorp, Färentuna, Ekerö kommun.

Det finns ingen biltrafik runt Tallkullen vilket gör det säkert för barnen att vistas utomhus.
Tallkullen har en stor lekpark på tomten med rutchbanor, gungor, två lekhus, en träbåt som barnen kan leka i, en gungbräda och en stor sandlåda med massor av leksaker.
Jag tar emot barn i ålder 1-5 år och det finns plats för max åtta barn.

Jag erbjuder ert barn
*Lugn miljö med låg ljudnivå
*Individanpassad verksamhet
*Friheten att kunna anpassa verksamheten efter gruppens önskemål och aktuella behov
*Hemlagad mat varje dag
*Lek i hemmiljö och mycket utevistelse 
*En kortare väg till ledning, vilket gör det lättare att bli hörd och kunna påvärka

*Jag följer Skolverkets läroplan och de regler, riktlinjer och lagar som finns.
*Samma vilkor och försäkringar som en placering ingen kommunens förskolor.
*Jag följer kommunens maxtaxa

Hos oss på Tallkullens familjedaghem är det alltid samma pedagog som tar emot, lämnar ifrån och även sett barnet under hela dagen


Hur upplever andra föräldrar verksamhet?

Kontakta gärna  Cecilia som har barn på Tallkullens Familjedaghem och ställ frågor om hur de upplever Tallkullens familjedaghem som verksamhet:

Cecilia Fernandez :  070 404 08 02  
hos oss  är du...
en forskare
en upptäckare
en tänkare
Du är omtyckt
Du är en vän
Du är viktig
Du är respekterad precis som du är!
Du är anledningen till att jag är här!Vi finns även på: 
Instagram:
dagmamma_farentuna 
Facebook: Tallkullensfdh
Instagram: tallkullens_familjedaghem (för vårdnadshavare med barn på tallullen)