45454588-Bu3JZ
Vid sjukdom

Man kan må dåligt utan att ha feber. Barnet ska stanna hemma vid förskylningssymptom.

Om ert barn blir sjukt så vill jag att ni ringer
kvällen före fram till 19:00 senast 07:30 den dag ni inte kommer.

Jag vill att ni ringer eller smsar dagen innan ert barn kommer
till baka till Tallkullen fram till 19:00 kvällen före 

Blir barnet sjukt innan helgen vill jag ha svar för måndagen på söndagen.
Ring eller smsa fram till 19:00 

Blir ert barn sjukt under dagen meddelar jag er. 
Barnet ska hämtas så fort som möjligt. Det är därför viktigt för mig att jag har aktuella telefonnummer där jag snabbt kan nå er.
Under rådande pandemi följs de riktlinjer och rekommendationer som ges av Folkhälsomyndigheten samt regeringen.
Detta innebär att inga barn med uppvisade förkylningssymptom får komma till Tallkullen.
För att få komma tillbaka gäller 48 timmarsregeln för symptomfri.
Om någon i familjen testat positivt för Covid-19 ska hela familjen isoleras och barn utan symtom får komma tillbaka till Tallkullen när den smittade varit symptomfri i 48 timmar efter 7 dagars hem

Alla bilder & text skyddas av copyright och lånas ej ut! Tack! för att du respekterar detta!