45454588-Bu3JZ

Här finns Tallkullen!

Tallkullens Familjedaghem 

Pedagogisk omsorg

Solweig Järn

 

Telefon:
08-560 453 10, 

Mobil: 070-816 85 25


E-post: solveig@tallkullensfdh.se

Västertorp 6

179 97 Färentuna


Tim vikarie
Linda Engdell
Mobil: 073 699 95 57  

Krister Järn
Mobil: 070 714 85 25 


GPS
WGS84: N 59° 24.8268', E 17° 38.1576'
Decimal: 59.4138, 17.636

Kontaktinformation