45454588-Bu3JZ


På Tallkullen ska alla våga förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter genom bland annat fantasilek och drama.

Barnen ska få möjlighet att utveckla en tillit till sin egen förmåga men också kunna sätta sig in i andra kompisars perspektiv.
Därför får barnen klä ut sig och leka rollekar, leva sig in i olika sagor och berätta roliga historier för varandra eller härma olika djur

Att lära sig bokstavsljuden är grunden i att lära sig läsa.
Det är ju det vi behöver göra för att koppla ihop bokstav med språkljud och sedan få ihop det till ord.
Ändå handlar de flesta ABC-böcker om att lära sig vad bokstäverna heter istället för hur deras ljud låter.

I den här fiffiga ABC-boken får man höra hur bokstavsljuden låter genom att trycka på knappen till varje bokstav. Genom att hänga med och titta på bilderna får man samtidigt se hur ljuden kan se ut. Då blir det lättare att komma ihåg dem.
Och vips är man ett steg närmare att kunna läsa.

Idén till boken är framtagen av logopeden Susanna Cabander och bygger på forskning om läsinlärning. Den visar att barn som tidigt lär sig kopplingen mellan bokstav och språkljud får bättre förutsättningar att lära sig läsa.


Den pedagogiska verksamheten skall genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande.
Miljön skall vara öppen, innehållsrik och inbjudande.

Verksamheten skall främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta tillvara på och stärka barnets intresse för att erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter.

Vi läste boken “LÄGE” med Rutan och Randan I boken leker Rutan och Randa, Gömma nyckeln.
I den här berättelsen får Rutan och Randan uppdraget att leta efter nyckeln.
Barnen ville också leka denna lek

I leken blir det mycket prat om olika lägen: nyckeln var gömd på bänken, i bollådan, under soffan, leta högt upp, långt ner osv.

I förskolans läroplan står att varje barn ska få möjlighet att utveckla sin förståelse för rum, form och läge, vilket jag kunde beskriva i denna aktivite

Djuris
VAD LEKER Ni?
Ull och Fiolin leket och Satsumas vill gärna vara med. Men kompisarna vill leka en lugn lek och det vill inte Satsumas.
Vi diskuterade hur kompisarna hade kunnat gjort och hur vi ska göra när alla vill vara med i leken lorem, eu posuere nunc justo tempus leo. Donec mattis, purus nec placerat bibendum, dui pede condimentum odio, ac blandit ante orci ut diam.

DOC talande roboten
Är den första leksaken som på ett kreativt och roligt sätt introducera barn för kodning och den finns där som stöd i hela inlärningsprocessen. 

Varför programmering i förskolan:
Vi har ett uppdrag - att stimulera och utmana barns intresse för teknik.

I läroplanen för förskolan står det.
Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar:
* intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner
* sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp
* sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang
* sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar
* Förskolan ska sträva efter att varje barn tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld

Vi tittade på ett avsnitt av, Djuren på Djuris
UR gör program som, väcker nyfikenhet, ge upplevelse och sätter saker i sitt sammanhang.
Alla program är kopplade till läroplanen för förskolan.
I en glänta i skogen ligger förskolan Djuris. De har mycket roligt tillsammans-men vänskap kan också vara svårt.
Hur ska man göra när någon blir ledsen eller arg och hur kan man bli sams igen efter ett bråk?

”Får jag vara med?” Fiona får inte vara med när vännerna leker och känner sig utanför. Kamratrelationer för små barn byggs främst på lek.
Men alla erfarenheter av kamratgrupper är inte alltid positiva.
Utrop som ” Du får inte vara med!” kan få ett barn att känna sig obetydlig och utanför.

Mobbning kan förekomma redan i förskolan och att barn som är involverade i den typ av aktiviteter har brister i sina kamratfärdigheter.
Ett barn som uppträder dominerade och uteslutande sätt.
Kan ha svårt att sätta sig in i en kamrats situation eller inte förstår hur det känns att bli utelämnad.

Jag som vuxen ser till att varje barn blir sedda och har ett positivt förhållningssätt till varje barn.
Jag ger stöd till varje barn, som får växa och respekterar och värdesätter både sig själva och andra.