45454588-Bu3JZ

Nu är det dags att se över barnens lådor!

Vårsolen är stark, jag smörjer in barnen vid behov.

Nu behövs lite lättare kläder att ha på Tallkullen vid varmare dagar

Lager på lager:
Så här på våren är det ju oftast stora temperaturskillnader mellan sol och skugga,
så försök att alltid klä dig i flera lager.
Då kan vi plocka av och på som det behövs och vi behöver varken frysa eller svettas.

Lite tips:
Överdragsbyxor, ofodrade galonisar,  vind jacka, tjockare tröja, lättare skor, tunnare mössa eller solhatt.
 
Allt behövs inte på Tallkullen!
lättare för mig och barnen om det finns lite att välja på vid olika väder.

Har man rätt kläder är det kul att vara ute


Knattematte

Matematik är
# att kunna leka, tänka och känna matematiken i vardagen
# upptäckarglädje
# kreativitet
# att kunna se sammanhang och tänka logiskt
# utmaningar

För att barnen ska förstå de matematiska begreppen måste de skaffa sig erfarenheter av verkliga situationer. 
När vi bekräftar för barnen att det är matematik och vi introducerar begrepp samt ställer följdfrågor
som t ex
"hur tänkte du nu?
"hur kom du fram till det?
"vad  händer om....?
"kan man göra på något annat sätt?
 Blir barnen medvetna och ökar sin matematiska förståelse.
Det är viktigare att låta barnen få resonera sig fram till egna lösningar 


Tyra är hungrig

Avsnitt 3
Förskolebarnen har hittat dinosaurien Tyra och nu går hon på deras förskola.
Plötsligt börjar det försvinna köttbullar på förskolan.
Någon har ätit fler än alla andra. Boven är Tyra som blivit hungrig av allt lekande!
Hur många köttbullar har hon ätit?Bokstavskul
Bästa bokstaven


G är glad och god.
Med G kan man både grilla, gulla och äta glass. Ja, bästa bokstaven är G! 

Onsdag


Knytte idagen!

VI GÅR 9,00 FRÅN TALLKULLEN

Ta med liten ryggsäck, 1 frukrt, lite dryck om man vill och sittunderlag
Jag tar med dryck till alla
Kläder efter väder,  stövlar har vi alltid i skogen.

Vi går till skogen varje onsdag.
Vi träffar Maria Nyckelpiga och hon lär oss att se årstidsväxlingar i naturen, att förstå olika djurs
levnadsförhållande, att sjunga sånger och leka lekar i skogen.


Vi knyter an verksamhet till förskolans läroplan och strävar efter att varje barn utvecklar:
• respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö
• intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och
samhälle påverkar varandra
• förståelse av naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter och
djur
• sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattningSkapande,  efter lunchRetoriklek i förskolan 
Fokus i boken är lagd på att barnen ska utveckla ett rikt språkbruk, argumentera och lösa konflikter och träna samarbete och turtagning.Vi kommer att baka ur boken BAKA SOCKERFRITT 
Baka utan socker

Idag bakar vi