45454588-Bu3JZ


Knattematte

Matematik är
# att kunna leka, tänka och känna matematiken i vardagen
# upptäckarglädje
# kreativitet
# att kunna se sammanhang och tänka logiskt
# utmaningar

För att barnen ska förstå de matematiska begreppen måste de skaffa sig erfarenheter av verkliga situationer. När vi bekräftar för barnet att det är matematik introducerar vi begrepp samt ställer följdfrågor som t.ex.
"hur tänkte du nu?"
"hur kom du fram till det?"
"vad  händer om....?"
"kan man göra på något annat sätt?" så blir barnen medvetna och ökar sin matematiska förståelse. Det är viktigare att låta barnen få resonera sig fram till egna lösningar än att alltid som vuxen lägga fram färdiga lösningar.


 BOKSTAVSKUL


 Knyttebarn i skogen

Varje onsdag går vi ut i naturen. Vi träffar Maria Nyckelpiga och hon lär oss att se årstidsväxlingar i naturen, att förstå olika djurs levnadsförhållande, att sjunga sånger och leka lekar i skogen. 


Vi knyter an verksamhet till förskolans läroplan och strävar efter att varje barn utvecklar:
• respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö
• intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och
samhälle påverkar varandra
• förståelse av naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter och
djur
• sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning Hitta Vilse!

Vilse är en liten pojke som ibland går vilse i skogen.
Barnen får genom Ville Vilse lära sig hur de ska göra och klara sig ifall dem går vilse i skogen.

Vi kommer att arbeta med "tre gyllene reglerna" som är 
Krama ett träd, synas och höras och hålla värmen.

Barnen kommer genom denna låt ihåg alla moment som ska följas.

Hitta Vilse Sången! (Melodi Imse Vimse Spindel)

Om du kommer vilse du krama träd,
häng upp små saker i ditt lilla träd,
bygg en koja gör en egen bädd,
vissla i din pipa så blir du inte rädd.

Stanna kvar vid trädet bygg dig ett staket,
rör dig om du fryser, vissla så vi vet,
var du har din koja snart vi kommer fram,
då blir alla glada och du får en kram.


Under perioden som vi jobbar med Hitta Vilse uppnår vi målen för Förskolans Läroplan
 


Retoriklek i förskolan 

Fokus i boken är lagd på att barnen ska utveckla ett rikt språkbruk, argumentera och lösa konflikter och träna samarbete och turtagning.