45454588-Bu3JZ


Tallkullens värdegrund
 
Minna mål på Tallkullen är att alla ska behandlas lika, med respekt och tolerans.
Vi ska alla lära oss att ta hänsyn, samarbeta och kommunicera.
Alla barn är lika värda och alla har rätt att känna trygghet på Tallkullen.
 
Den Gyllene regeln "var mot andra som du vill att andra ska vara mot dig" gäller på  Tallkullen.

#Jag arbetar aktivt med ömsesidig kommunikation och jag utnyttjar vardagssituationerna till samtal och utmanar barnens tankar då jag anser att samtal är det viktigaste redskapet till barns lärande.
#Jag tar det som barnet säger, berättar och uttrycker på stort allvar.
# Jag lägger stor tyngdpunkt vid att arbeta för att ett gott socialt klimat råder.
# Jag strävar efter att alla barn ska känna sig trygga och harmoniska och att både barn och vuxna visar varandra hänsyn, respekt och glädje.

# Jag uppmuntrar positivt beteende och tränar dagligen den empatiska förmågan genom att få vänta på sin tur, hjälpa, trösta och lyssna till varandra.
# Jag arbetar dagligen för att ge barnen inre styrka så att alla Tallkullebarn känner tillit till sig själva och sin egen förmåga.

Att inneha vissheten att jag är någon; Jag är sedd, jag duger som jag är, jag kan och jag klarar av.
Att varje barn, varje dag kommer till  Tallkullen och känner sig uppmärksammad är viktigt för mig.
 
På Tallkullen vill jag ge barnen verktyg att hantera konflikter själva.
 
En av grunderna i barnens empatiutveckling är att kunna se kamratens perspektiv i en konflikt. Tänk själv hur svårt det kan vara.
För att hjälpa barnen i den utvecklingen behöver jag som vuxen, försöka sätta mig in i hur barnen tänker när de är arga på en kamrat.

# Jag tvingar aldrig någon att säga förlåt, att säga förlåt kan lätt bli en tom fras, en eftergift åt de vuxnas krav (kanske kan det vara lättare att "göra förlåt").

#Det grundläggande är att jag ska hjälpa barnen att reda ut sin situation.
Som vuxen ska man akta sig för att agera domare.

#Jag skuldbelägger inte utan hjälper barnen, och båda parter behöver hjälp.

Den vuxnes tröst och bekräftelse av barnets känslor är en viktig förebild.
Det är aldrig idé att fråga "varför?".
Barnet kan inte svara objektivt när barnet är upptaget av sin egen situation.

Jag frågar istället:
-Vad var det som hände?,
-Hur blev det så här?

Barnet känner sig inte skuldbelagd och har lättare att berätta utifrån sin egen upplevelse.
# Jag lyssnar på bådas/allas version.
# Jag som vuxen  visar att jag  accepterar barnets känsla, att jag förstår.

Det kan aldrig vara förbjudet att känna sig arg.
Det är inte förbjudet att bli osams.
Man behöver inte tycka lika för att bli sams men det är FÖRBJUDET att slåss på Tallkullen när man är arg (ge alternativ, man kan stampa i marken eller skrika istället).

# Jag avslutar en konfliktsituation med att fråga om det känns okej.
 
Jag utmanar, med stöd, barnen att själva fundera ut lösningar.
Det är viktigt att visa att jag tror att barnen kan lösa konflikter på egen hand. 
Nu hänger semesterplaneringen i hallen kryssa i er ledighet senast 26 april


    Föräldramöte!
   Torsdagen den 2 maj kl 18.00-19.00Utvecklingssamtal i maj, fyll i den dag som passar er 
Lappen hänger på anslagstavlan i hallen.

Vecka 13

Måndag


Vårfrudagen (Våffeldagen)
Våfflor till mellis

Idag har vi en liten tvärtomdag, då många barn var sjuka i torsdagsKnattematte

Matematik är
# att kunna leka, tänka och känna matematiken i vardagen
# upptäckarglädje
# kreativitet
# att kunna se sammanhang och tänka logiskt
# utmaningar

För att barnen ska förstå de matematiska begreppen måste de skaffa sig erfarenheter av verkliga situationer. 
När vi bekräftar för barnen att det är matematik och vi introducerar begrepp samt ställer följdfrågor
som t ex
"hur tänkte du nu?
"hur kom du fram till det?
"vad  händer om....?
"kan man göra på något annat sätt?
 Blir barnen medvetna och ökar sin matematiska förståelse.
Det är viktigare att låta barnen få resonera sig fram till egna lösningar 


Vem är Tyra?

Avsnitt 1
Förskolebarnen hittar ett ensamt djur i buskarna.
Fröken vill veta hur stort det upphittade djuret är.
Hur mäter man ett jättestort djur?
Och hur visar man för någon annan vad man kommit fram till?
Följ med en blå dinosaurie på hennes första dag på förskolan.

Tisdag

Bokstavskul
Bästa bokstaven 

Onsdag

Bamsegympa

SkapandeOm Bamsegympa
Bamsegympa är rolig och allsidig motorisk träning för de allra minsta.
I Bamsegympan får barnen prova på olika sätt att röra sig och använda kropp och knopp!
Att krypa, åla, rulla och kanske uppleva lyckan i att göra sin första kullerbytta - det är Bamsegympa
.


Torsdag

Idag är det
Världsteaterdagen

Jag har fått hem en ny bok som vi ska titta i dag: 
Retoriklek i förskolan 
Fokus i boken är lagd på att barnen ska utveckla ett rikt språkbruk, argumentera och lösa konflikter och träna samarbete och turtagning.

Fredag

Vi kommer att baka ur boken BAKA SOCKERFRITT 
Baka utan socker

Idag bakar vi