45454588-Bu3JZ


Avskolning

Barn möter många människor genom åren.

För att barnen ska lära sig att på ett bra sätt kunna hantera separationer
kan vi tillsammans göra det lättare och mer förståeliga för dem.

Att inskolningen är viktig är lätt att förstå men även avskolning är ett viktigt moment både för de som slutar och de som blir kvar.

Det är viktigt att i tid förbereda barnet på separationen.
Att tala om om det och berätta varför.

Vi har en liten fest när ett barn slutar då vi sjunger och önskar lycka till.

En tid efter kan det vara bra att skriva ett kort, eller komma och hälsa på oss

Alla bilder & text skyddas av copyright och lånas ej ut! Tack! för att du respekterar detta!