45454588-Bu3JZ


Avskolning

Barn möter många människor genom åren.

För att barnen ska lära sig att på ett bra sätt kunna hantera separationer kan vi tillsammans göra det lättare och mer förståeliga för dem.
Att inskolningen är viktig är lätt att förstå men även avskolning är ett viktigt moment både för de som slutar och de som blir kvar. Det är viktigt att i tid förbereda barnet på separationen.

När ett barn slutar på Tallkullen för att t.ex. börja skolan pratar vi i barngruppen om detta, jag förklarar varför och vart barnet nu ska ta vägen. Vi anordnar sen för barnet/barnen en liten fest och kompisarna får vara med och säga lycka till sista dagen på tallkullen. En tid efter kan det vara bra att barnet som slutat skriver ett litet kort eller komma och hälsa på oss så kompisarna får se att allt går bra.

Alla bilder & text skyddas av copyright och lånas ej ut! Tack! för att du respekterar detta!