45454588-Bu3JZ

Om barn skadar sig lindrigt 

OBS! Jag får aldrig besluta på egen hand att ta med mig barn vid lindrig skada

1. Omplåstring.
Att alltid ha med först förband, i lekparken och på utflykter.
kontaktar barnets föräldrar vilka görs delaktiga i bedömningen av situationen Vill jag som förälder hämta mitt barn tidigare?
Vill jag som förälder uppsöka vård för säkerhets skull? etc.

Om det finns en osäkerhet kring  skadan kontaktas 
Sjukvårdsrådgivningen 1177
Giftinformationscentralen 08-33 12 31
Ekerö hälsocentral 08 – 560 375 00 
Stenhamra Hälsocentral 08 – 560 477 10

Telefonnummer till föräldrar och anhöriga finns i SOS pärmen