45454588-Bu3JZ

Hallen

Påklädning inför utevistelse.

Nu får barnen träna sin kroppsuppfattning, finmotorik, begreppsbildning och rumsuppfattning.
Det är viktigt att jag ger barnen uppmuntran och tid att träna dessa saker.

Barnen får tänka själva.

Vad ska jag leka med?

Vatten?!

Då kanske det är bra med galonbyxor och stövlar.

Barnen behöver träna sig i att reflektera över det,
givetvis med stöd av oss vuxna.

Kroppsuppfattning: Var på kroppen ska strumpan sitta?

Finmotorik: Knäppa, knyta.

Begreppsbildning: På, i, över, bakom.

Rumsuppfattning: Var är min klädkrok, stövelplats?