45454588-Bu3JZ


I och med att jag bedriver barnomsorg i mitt hem öppnar jag bara inte upp mitt hem för er, utan också mitt  hjärta och glädjen att få ta emot era små guldklimpa
Jag är medvetna om att ni lämnar det finaste och viktigaste ni har till mig. 
Därför vill jag att vårtid tillsammans skall präglas av ett bra samarbete, med mycket värme och att ni och ert barn skall trivas hos oss.

På Tallkullen anser vi det vara av största vikt att du som förälder har god insikt i verksamheten och känner sig delaktiga i Tallkullens arbete med barnen.

 

 

Alla bilder & text skyddas av copyright och lånas ej ut! Tack! för att du respekterar detta!