45454588-Bu3JZ

Vid allvarligare olycksfall 

* Den vuxne finns nära barnet (håller om, har i knäet) och ger den hjälp och stöd som barnet behöver.
* Kör aldrig barnen i egen bil! 
* Ring SOS 112 
Ring och be föräldrar ansluta.

Giftinformationscentralen 08-33 12 31 
Ekerö hälsocentral 08 – 560 375 00 
Stenhamra Hälsocentral 08 – 560 477 10 
Telefonnummer till föräldrar och anhöriga finns i SOS pärmen.