45454588-Bu3JZ

 

Klagomålshantering

Rutiner för klagomålshantering i Tallkullen pedagogisk omsorg.

Enligt skollagen 4 kap. 8 § skall huvudmannen ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål.
Ifall du som vårdnadshavare har synpunkter eller klagomål på Tallkullen Pedagogisk omsorg vill jag gärna veta det.
Jag ser det som ett tillfälle att förbättra min verksamhet.

Vem framför jag mina klagomål till?
Om det är något som inte motsvarar dina förväntningar eller som du är missnöjd med i ditt barns omsorg, framför det i första hand till mig personligen.

Skulle det vara så att du fortfarande är missnöjd, gör du ett skriftligt klagomål, på avsedd klagomåls blankett. Den ifyllda blanketten skickas via e-post till: solveig@tallkullensfdh.se                                             
eller lämna blanketten till Tallkullen.

Hur lång tid tar det innan jag får svar?
Inom 10 arbetsdagar skall huvudman ge svar på klagomålet.

Ibland kan ett klagomål vara komplicerat eller av annat skäl kräva längre tid för att undersöka. Behöver jag mer än 10 arbetsdagar meddelar jag dig orsaken till fördröjningen.

Vad händer med klagomålet?
Alla klagomål utreds, följs upp och dokumenteras.

BLANKETT FÖR:  KLAGOMÅLSHANTERING