45454588-Bu3JZ

Vecka 9

Fruktstund

Skapande verksamhet
Jag utgår från barnets egna nyfikenhet och upptäckare lust när vi har skapande verksamhet.
Barnen erbjuds olika metoder och material.
Genom skapande verksamhet uppmuntras barnen att lära sig bokstäver, matematik, färger, form och viktigast av ALLT att få känna egen skaparglädje!!

Förskolan skall sträva efter att varje barn: 
• utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla 
upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer 
som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama 
• utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera 
med hjälp av olika tekniker, material och redskap 
(Lpfö-98 reviderad 2010)


Om Bamsegympa
Bamsegympa är rolig och allsidig motorisk träning för de allra minsta.
I Bamsegympan får barnen prova på olika sätt att röra sig och använda kropp och knopp!
Att krypa, åla, rulla och kanske uppleva lyckan i att göra sin första kullerbytta - det är Bamsegympa.


Bygg och konstruktion är ett av de språk barnen i förskolan kan använda när de utforskar sin omvärld och skapar sin egen identitet.
Ett verktyg de har tillgång till för att bygga förståelse för olika fenomen i samhället.
Det handlar om bild och skapande, estetik och geometri, matematik och språk, empati och förhållningssätt.
Allt hör ihop och alla delar är lika viktiga

"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap" Hämtat ur Förskolans läroplan Lpfö 98/10