45454588-Bu3JZ
VECKA 6 VECKA 6
MÅNDAG:
Efter en helg är det kul att träffa alla kompisar och leka.

Fantasin hos barn är viktig.
Fantasin utvecklar kreativitet och motivation hos barn.
Fantasin har stor betydelse i leken och lärandet.
Med hjälp av fantasin kan barnet bearbeta någonting som det varit med om tidigare och göra det till en erfarenhet.
I leken tolkar barn sin upplevelser och ger dem liv.
Leken hjälper barnet att förstå och hantera sin omgivning.
Genom leken och  tillsammans med andra utvecklas  barnets  sociala färdigheter, det lär sig vad deras uppförande får för effekt på andra och vilket uppförande som accepteras.
Leken är hämtad från barnets erfarenheter, från deras och de vuxnas vardag.

Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet.
Den ska inspirera barnen att utforska omvärlden. Läroplan för förskolan Lpfö 98 


Idag har vi börjat att jobba med årstiderna,
Vilken årstid fyller du år?
Hur långt är det dit?

TISDAG:
Äntligen lite snö, full: fart i lilla pulkabacken, liten som stor.
Vi hjälptes åt att baka matbröd till mellis.

ONSDAG:
Idag har vi bakat bullar,

Vi bakar med hjälp av matematik och språk
När man bakar och lagar mat finns det många möjligheter att prata vardagsmatematik med barnen. Det handlar om att synliggör matematiken som finns i barns vardag.
Vad står det i receptet?
Hur mäter man upp olika ingredienser som mjölk, mjöl, jäst, salt och
margarin?
Vad ska ugnen stå på?
Hur länge ska bullarna stå inne?
Hur ställer vi kökstimern?

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att;
* använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
* urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
*utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,

Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar
* intresse för skriftspråk samt
* förståelse för symboler och
* deras kommunikativa funktioner


När vi skall baka använder vi oss av många måttsatser.
1 DL mjöl kan mätas på olika sätt.

TORSDAG:
Vi har olika skivor av barnrelax som vi lyssnar på, musiken går hela dagarna.
Barnen lyssnar och det ger ett lugn i barngruppen.
Sen kan vi byta till något med full fart och rycka ut i full dans.

FREDAG:
Idag har vi läst i böckerna, Visst får du vara arg, visst får du gråta, lugna ner dig och sjungit dansat till Hej kompis.

Visst får du vara arg:
Genom att förstå ilska känns och vad som utlöser den kan vi lära ut bra sätt att hantera den.
Lugna ner dig:
Är en liten kompisbok, Kanin var arg när mamma kom och hämtade honom på dagis,
Kanin ville INTE åka hem, INTE ta på kläderna, INTE ...någonting.
PÅ vägen hem lärde mamma ut en ramsa till Kanin. Ramsan man säger när man känner sig arg.
Vi provade tillsammans flera gånger,

När jag är arg och bara vill ropa 
Ska jag gå undan från all, hoppa
Räkna till tio, och ett, tu, tre
Så blir allt så lugnt ska du få se...
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9...10

"När man är riktigt arg och trött kan det vara skönt att krama ett gosedjur. 
håller man det i handen, så kommer det att kännas lugnt och skönt"

 

Hej kompis! är en samling med 20 nyskrivna sånger för barn i åldern 2-5 år.  
Till sångerna finns det dessutom förslag på rörelser och exempel på hur de kan framföras.

Hej kompis! är en perfekt bok att använda vid sångsamlingar.
Här finns en "hejvisa" en "namnvisa", en "avslappningsvisa" och två stycken "hejdåvisor".
Dessutom innehåller boken en mängd låtar där barnen i rörelserna får chansen att öva upp sin grovmotorik, sin finmotorik, sin
begreppsupfattning och sin fantasi.