45454588-Bu3JZFöräldrar & Delaktighet

Tallkullen kan inte utvecklas utan föräldrarnas delaktighet, Tallkullen bygger på att det finns ett sammansvar.
Jag vill se sammansvar som ett grundbegrepp.
Vi behöver varandras kunskap, kompetenser, historia och framtid.

Föräldrarna är en del av Tallkullen och deras delaktighet börjar redan innan barnet har börjat. 
I och med att föräldrarna får veta att det fått en plats på Tallkullen så börjar en relation som varar flera år framåt.

Tallkullen är en plats för hela familjen, det vill säga även syskon och släktingar ska känna tillhörighet och uppleva att de har sin del i Tallkullens identitet. 
Jag för på ett tidigt stadium diskussioner med föräldrarna om vad ett familjedaghem är för något, deras bild och min bild måste få möjlighet att mötas.

För mig är Tallkullenen plats för utveckling, lärande och forskning, och den bygger på våra olika kulturer och demokratiska samtal.
Det är också en plats för lyssnandet - ett aktivt lyssnande som välkomnar olikheter.
Detta gäller inte enbart barnen utan även föräldrar och mig.
Vi växer och utvecklas i samspel med varandra och genom lyssnande och dialog.

Som förälder har du rätt att delta i ditt barns utveckling och lärande på Tallkullen.