45454588-Bu3JZ

Förslagslåda

Ett steg i att förbättra Tallkullens verksamhet ser jag gärna att föräldrar kommer in med sina åsikter.
Både klagomål och förbättringsförslag är välkomna till förslagslådan!

Det finns två sätt att göra detta, antingen genom nedanstående formulär eller genom att skriva ut blanketten nedan och fylla i hemma.
Ta sedan med den till Tallkullen!

   
 Formulär  förbättringsförslag


Klagomål och förbättringsförslag

 

 

Alla bilder & text skyddas av copyright och lånas ej ut! Tack! för att du respekterar detta!