45454588-Bu3JZ

Vecka 9

Måndag

Jag önskar er alla som är lediga, ett skönt sportlov! Ta hand om varandra! 

Idag åker vi som är på tallkullen på bio.

 

Vecka 8

Måndag

Vi grattar H som har fylt år

INGEN har varit hos oss ett tag  på tallkullen. Vem är det?
Vi välkomnar vår nya kompis INGEN.

Ugglan och Ugglan och kompisproblemet

Hur är man en bra kompis?
Världens klokaste uggla har en mottagning där han tar emot kunder som har kompisproblem.
Ugglan är väldigt självgod och när han väl vaknat kommer han alltid med en snabb lösning.
En lösning som visar sig vara lite konstig - för att inte säga värdelös.
För att hitta svaret på problemet måste kunden därför tänka efter och själv finna lösningen.
Kunderna har alla olika yrken, som bagare, clown, fotbollsspelare, tjuv, snickare, uppfinnare och konstnär. Ämnena som tas upp är grupptryck, säga förlåt, vara utanför, hålla vad man lovar, inte skylla på andra, stå upp för sin kompis och vikten av att inte avbryta varandra. 


Har man inte varit SCHYST ska man inte vara TYST

Vi läste boken Samarbeta

Jag tog jag fram ett garnnystan.
Vi satt i en ring och barnet som håller i garnändan ger eller rullar nystanet till ett annat barn i ringen, barnet som tar emot nystanet håller fast i tråden och rullar sedan i sin tur vidare till någon annan i ringen som inte haft det.
-Det ser ut som ett spindelnät ropade barnen!!

Jag frågade när vi samarbetar, när vi städar, hjälper på med mössan ute, dukar bordet 

Förskolan ska sträva efter att varje barn
• utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
• utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
• utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.

 

Tisdag
Matte

Allas rätt till matematik
Varför hålla på med matematik i förskolan, förutom att det står i läroplanen?
En god anledning kan vara att det är barnens demokratiska rättighet.Förtydligandet av förskolans läroplan innebär även att strävansmålen som rör barns matematiska utveckling har preciserats:

Förskolan ska sträva efter att varje barn:

Utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egen- skaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,

Utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

Utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematis- ka begrepp och samband mellan begrepp, och

Utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang.


Att mötas på halva vägen

Hur gör man om man vill göra helt olika saker?
Går det att kompromissa på något sätt?
Kompisarna Tyson och Pheniqs berättar om när de blev ovänner för att de ville göra olika saker och hur de till löste problemet och blev vänner igen.


 

Onsdag
Skapa 
Vi provar mängder av olika tekniker och färger att skapa och måla med.

SKAPANDE
Vad säger läroplanen.

Förskolan skall sträva efter att varje barn:
" utvecklar sin skapamde förmåga och förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många utrycksformer som. Lek,  bild, rörelser, sång och musik, dans och drama.

"  utveckla sin förmåga att bygga, skapa och konstruera  med hjälp av olika tekniker, matrial och redskap

(Lpfö-98reviderad 2010


Tripp, Trapp, Träd
Bästa vänner

Torsdag
Rytmik sång

Rockspindeln!

Dansa med Bamse

Kropp, rörelse och hälsa
Förskolan ska sträva efter att varje barn ”utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande” (Lpfö-98, reviderad 2010).

Idag Tog vi fram  
Jag boken.
Tänk att jag inte behöver fundera, kroppen klarar ändå att fungera. Ibland gör kroppen som den inte vill,
jag  kan inte alltid sitta still.
Jag får säga både ja och nej,  bestämmer alltid över mig.
Jag kan själv! alla fall det mesta, kan jag inte, måste jag testa.

Jag är den Jag är. Ja jag är just Jag

Vi bakade matbröd till mellis
Barnkonventionen är till för barn, men hur länge är man barn?