IDAG
Var det fruset i sandlådan igen, T började måla med lera, nu är lekstugan grå.
Vi blåste såpbubblor ute idag, fråga barnen vad som hände med bubblorna när det var kallt ute.

Efter lunchen lyssnade vi vidare på sånger från andra länder.
Vi gjorde ramar på till målningarna som målades igår.
Siffrorna ser lika ut fast man uttalar dom olika. 

Vi började lyssna på ett program från UR Skrutt följer spår.
Om Skrutt följer spår:
Skrutt är vaken och det är vinter och tyst. Snäckorna sover. Men vad gör de andra? Är skatan vaken? Är ekorren vaken? Hur ser man vilka som rör sig där ute i den vita snön? Skrutt ger sig ut på spårjakt.

Vi lyssnade på lugn musik och pärlade sista timmen, alla fick olika pärlor. Alla ska kunna vara med på alla aktiviteter, på sin egen nivå och ålder.
 

Vad är språk?
Prat, skrift, tecken, bild, dans och musik.
Alla sätt som vi uttrycker oss med är språk!
Med språk kan vi göra oss förstådda och vi kan förstå andra.
Ju mer språk vi har desto bättre kan vi förmedla och förstå nyanser, känslor och budskap av olika slag.
Vi pratade om hur många olika språk det finns! 

Målsättning: Att uppmärksamma barnen att de finns många olika språk. 
Att uppmuntra barnens nyfikenhet för andra språk. 

I läroplanen står det: ”Varje barn ska utveckla ett nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra”

IDAG  15/2
Hade jag ont i huvudet, det fick bli en lugn dag inne. 
Vi fortsatte med SÄG FÖRLÅT boken. 
Efter lunchen tog vi fram nya sakerna vi fick i fredags.
Till mellis mumsade vi på våfflor med jordgubbar.
IDAG 16/2
Former, färger & storlekar
Efter att vi har varit ute på vår gård och njutit av vårsolen har vi tränat vår finmotorik och pärlat både halsband och armband idag.9*

Babblarna flyttade in på Tallkullen i dag.
Vi hälsade alla välkomna med babblarnas sång

Babblarna är ett färgglatt gäng som tagit Sverige och skandinavien med storm. Babblarnas video på youtube har flera miljoner tittar och fler och fler faller för våra egna favoritfigurer.
Men Babblarna är ju så mycket mer än ett gäng skojiga sötnosar! Babblarna är väl genomtänkt språ träning.
Inte bara för att de faktiskt hjälper till i språkutvecklingen, utan för att de gör det utan att man tänker på det.
I leken med Babblarna, Babblarnas namn och deras speciella sätt att prata, så utvecklas språket.
Fantastiskt, eller hur? Den pedagogiska plattformen är Karlstadmodellen och språkträningen riktar sig till barn i tidig språkutveckling.
Babblarna älskas av alla och det fina är att varken barn eller vuxna tänker på att det är just språkträning det handlar om i leken och äventyren i Babblarnas värld.

Har du träffat Babblarna? Babba, Bibbi Bobbo och Dadda, Diddi, Doddo?
Babblarna pratar sitt eget språk som helt bygger på ljudet i deras namn.
Genom att lyssna på Babblarna när de pratar och genom att härma deras sätt att prata tränas effektivt förmågan att använda betoningar och melodi i språket.
Med hjälp av Babblarna övar ni tillsammans på samspel och möjligheterna till språkutvecklande lekar är oändliga.
Använd din egen fantasi och anpassa leken så att den blir precis lagom svår för
DITT barn.
Texten är lånad från www.hattenforlag.se/
**********************************************************************
Enligt läroplan Lpfö 98
·   Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar ett rikt och nyanserat
   talspråkoch sin förmåga att kommunicera med andra och att uttrycka tankar.
·   Barnet ska även utveckla sitt ord och begreppsförråd, även sitt intresse för
   skriftspråket.
·   Utvecklar sin förmåga att lyssna, berätta, reflektera och ge utryck för 
   sina uppfattningar.

 
Därför har vi språk och sångsamlingar, rim och ramsor, språkpåsar och läser sagor.
Det viktigaste är den dagliga kommunikationen vuxna-barn, barn-barn.

IDAG 17/2
Gick vi ut efter fruktsamlingen, full fart i lekparken.
Inget vatten fans det till geggamojan, vi tänkte tillbaka på när vi frös vatten till is lyktor. Vatten blir till is när det är kallt ute.


Lpfö98/10: Förskolan ska sträva efter att varje barn  utvecklar sin förståelse för form och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp.
 Även utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen


Jag fick isglass i stället till snökakan, i lekparken.
Efter lunchen bakade vi långpanna bröd till mellis.
Babblarnas nya sång lyssnade vi på och ljudade alla figurernas  namn
Babba, Bibbi Bobbo och Dadda, Diddi, Doddo

IDAG 18/2
Grattar vi en kompis som fyller 3 år 

På morgonen byggdes det tågbana, alla hjälpte såt.

SAMLING
Vi har samling varje dag där vi ser vilka som är här, pratar veckodag, månad väder m.m. Vi övar bl.a. språk, matematik och sjunger.

Lpfö 98/10
Förskolan ska sträva efter att varje barn:
Utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler
Utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv
Utvecklar sin förmåga att förstå och handla efter demokratiska principer genom att delta i olika former av samarbete och beslutsfattande


Efter frukten gick vi ut i snön, eller tösnö.
Stora snöbollar rullades ute, som blev galopperande hästar.
Vi pärlade mera halsband idag, med pärlor av regnbågens alla färger.

IDAG 19/2
På fm åker vi till Ma, jobb och hälsar på.


Vattenlek! (Naturkunskap)
Barnen utforskar vad som flyter-sjunker

IDAG 8/2


Har vi lekt tillsammans, träffa alla kompisar efter helgen.
Vi gick ut efter lunchen, vilket kanon väder vi hade.
Geggamoja och full fart på ruschkanorna. 

Leken är viktig för barns utveckling och lärande.
Ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling och lärande skall prägla verksamheten i förskolan.
I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem.
Barnet kan i den skapande och gestaltande leken få möjligheter att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter.
(Utbildningsdepartementet, 2006, s 6
)

IDAG 9/2
Hemligt uppdrag, vi skulle baka semmelbullar.

När vi bakar räknar, väger & häller i , det blir både matte och kemi! 
Matematik kommer in i alla våra vardagssituationer.
Vi räknar, delar, mäter och jämför, sorterar, pratar om former m.m. 

Målsättningen med matematiken är att barnen bekantar sig med olika matematiska vardagsbegrepp och efterhand förstå mer och mer av dess innebörd. 

Förskolan skall sträva efter att varje barn:
 Utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika material och tekniker
 Utvecklar sin förmåga att upptäcka och använda matematik i meningsfulla sammanhang
 Utvecklar sin förståelse för grundläggande egenskaper i begreppen tal, mätning och form samt sin förmåga att orientera sig i tid och rum Riktlinjer enligt Lpfö -9
8
 

Terminens första Bamse-gympa 

"Bamse-gympa" är ett lekfullt jympa program med härlig musik till"
Vi tränar och utmanar motorik, koordination, kondition, styrka, rörlighet, balans och avslappning.
Härligt tycker vi!  Och det är dessutom jätte roligt!


"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförg sitt välbefinnande" Lpfö 98 rev 2010.

Till mellis åt vi goga semlor
Efter mellis gick vi ut, letade efter vatten pölar. 

IDAG 10/2
Har det regnat nästan hela dagen, inne dag med mys, Snick och Snack i Kungaskogen.
Vi träffade Bitis som är en liten söt kanin som vill alla kompisars bästa.
Bitis berättade om den Gyllene Regeln.
Vi läste en av 10 kompisböcker,
SÄG FÖRLÅT.
Kompis tema är något vi jobbar med under hela året, vi läser böcker, leker "kompislekar", pysslar, sjunger kompissånger och försöker alltid hålla detta tema levande så det hela tiden utvecklas.

Tio stycken fina inbundna böcker i en snygg samlingsbox med kompissagor som handlar om Kanin och Igelkott.
En liten kompisbok handlar om hur det är att vara en bra kompis.
Hur ska man göra när man gjort någon ledsen?
Hur gör man någon annan glad?
Och hur säger man förlåt?

Följande böcker ingår i boxen:
* Dela med dig
* Lugna ner dig
* Lyssna och kom överens
* Prata om det
* Samarbeta
* Sprid glädje
* Säg förlåt
* Säg stopp
* Visa dina känslor
* Vänta på din tur

 Är barnen trygga med varandra och med mig så går allt annat arbete på Tallkullen mycket lättare.
Det står utskrivet i Läroplan för förskolan (Lpfö 98/10)
Att uppdraget är att ge barnen förutsättningar att förstå vikten av bla. omsorg om och hänsyn till andra människor, liksom rättvisa och jämställdhet samt egna och andras rättigheter ska lyftas fram och synliggöras i verksamheten. 
Det står även att barn tillägnar sig etiska värden och normer främst genom konkreta upplevelser.
 


Mitt mål är att barnen ska ges förutsättningar att utveckla det sociala samspelet på Tallkullen.
Kamratskap och socialt samspel går hand i hand.


Efter mellis lyssnade vi på Engelska sånger om färger och målade en
rolig gubbe. 

Vi spelade "Räkne-spelet" 
Gör så här: Slå med tärningen.
Räkna och se vad du skall göra, hoppa, klappahänderna m.m.
Lika många gånger som tärningen visar.
När ditt uppdrag är utfört är det nästa spelares tur

IDAG 11/2
Gick vi på en promenad, letade efter spår i snön. M & Li såg att det blev olika mönster av stövlarna när vi gick i snön,
Hund och häst spår hittade vi. Le upptäckte att en orm kom efter oss på vägen, vagnens spår på vägen. 

Utevistelse: Enligt läroplan Lpfö 98
·   Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, 
   koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att
   värna om sin hälsa och sitt välbefinnande.
·   Respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.

Därför vistas vi mycket ute, vi går på utflykter för att vara ute i naturen och för att skapa en positiv känsla för växter och djur och lära känna vår närmiljö.
När vi går ut tränar vi på och avklädning, ansvarar över sina egna saker, tränar grov och finmotorik, balans, hjälpsamhet, koordinationsförmåga, samarbete, hänsyn, empati, medkänsla, turtagning, omtanke och att grundkonditionen ska öka på barnen
.


Efter lunchen tittade, lyssnade och jobbade vi med S
Sen blev det pussel, spel, bok och kompis lek.

"Barnen ska kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen. Verksamheten ska ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som utomhus. Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter både i planerad miljö och i naturmiljö” Lpfö 98/10


IDAG 12/2
Fick Tallkullen strömavbrott på morgonen, strömmen kom tillbaka efter lunchen. Mysigt, vi tände ljus och hade fredags mys.
Det bästa i dag var när en leksaks lastbil kom med ett paket till oss.
Olika matrial att bygga och konstruera med.

Bygg och konstruktionslek
Konstruktionslek är en lek med material, där man skapar någonting. 
Genom konstruktionslek utvecklas barnets motorik, kreativitet och intellektuella förmåga
Lpfö 98/10
*utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.