45454588-Bu3JZ


Att prata med barn om integritet, kroppens privata områden och vad man får och inte får göra mot eller med andras kroppar kan vara svårt.

Vi på Tallkullen arbetar aktivt med frågorna,  utifrån Rädda Barnens metodmaterial
Stopp! Min kropp!
eatert
HANDBOK:   STOPP! MIN KROPP! småbarn

Fyra fanthastiga teaterinspelningar: 
Inspelade på Berga Förskola
ESKILSTUNA KOMMUN

Tisdag

Fettisdagen, semlor till mellis

Knatte matte

Sortera pasta
kruvar i en hög och fjärilar i en hög? Eller kanske gröna för sig och gula för sig?
Tiggy får öva på sin språkutveckling och kommunikationsförmåga genom att sortera olika sorters pasta.

Förskolan ska sträva efter att varje barn:

Utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egen- skaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,

Säga förlåt på riktigt
Ugglan och kompisproblemet förlåt på riktigt förlåt på riktigt

Tallkullens Familjedaghem samarbetar och sponsrar trafiksäkerhetskampanjen i Ekerö kommun, för en ökad trafiksäkerhet. Tallkullens Familjedaghem samarbetar och sponsrar trafiksäkerhetskampanjen i Ekerö kommun, för en ökad trafiksäkerhet.

Måndag


Några har varit på sportlov förra veckan, då är det kul att träffa alla kompisar och leka tillsammans. 

Leken är viktig för barns utveckling och lärande.
Ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling och lärande skall prägla verksamheten i förskolan.
I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem.
Barnet kan i den skapande och gestaltande leken få möjligheter att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter.
(Utbildningsdepartementet, 2006, s 6


Vi har: 
Bakat semelbullar

Vi har lyssnat på:
Flexbert
Vi måste hjälpas åt att tidigt lära barnen hantera trafikmiljön.
Jag tar tillvara på alla tillfällen som bjuds att lära barnen mer om trafiksäkerhet
Tack fför arbetsmaterial & reflexer. Nu kan vi lära oss mer!

Flexbert har sedan 1994 arbetat med att höja trafiksäkerheten för barn och trafikanter i Sverige. 

Vi  har läst:  
En liten kompis bok:  SÄG FÖRLÅT
Hur är det att vara en bra kompis?
Hur ska man göra när man har gjort någon ledsen?
Hur gör man någon glad?
Och hur säger man förlåt?

Vi fick lära oss en vers:
Jag gjorde väldigt fel mot dig
Snälla kan du förlåta mig
Nu vill jag göra allt bra
Så du känner dig riktigt gla´Att säga förlåt
Hur gör man om man bråkar och säger elaka saker som man sedan ångrar?
Bästa kompisarna Fabian och Malin berättar om en gång när de blev ovänner.
De berättar också om hur mycket de ångrade sig efteråt och hur de sa förlåt till varandra.

Onsdag
Bokstavskul

TITTA
Bästa bokstaven


A kommer först i alfabetet.
När någon ramlar och skriker kan det låta AAaa.
Och så börjar ju apa på A. Ja, bästa bokstaven är A!
Ett lekfullt program om hur bokstäverna ser ut och låter.


Att trösta trösta