45454588-Bu3JZ

Omedelbara åtgärder vid dödsfall

*  Välkänd vuxen ska vara tillsammans med barngruppen hela dagen.

*  Ge all information som finns.

* Tänd ljus, ordna med blommor, läs dikter, låt barnen rita teckningar.

*  Läs ur böckerna som finns i familjedaghemmet
Visst får du gråta, Vad händer när någon dör? Och Adjö, herr Muffins.

* Tillåt barnens känslor.

* Alla föräldrar i underrättas innan barnen går hem.

Att möta barn i sorg

Prata öppet och ärligt:
Berätta omedelbart om dödsfallet och ge saklig information om det som hänt.

Säg att den döde aldrig kommer tillbaka.

Använd inte förvirrade metaforer som ”sista vilan” ”resa” eller ”gå bort.”

Kom ihåg att det är lika viktigt hur du är mot ett barn som vad du säger.

Kommunicera lugnt, med säkerhet och trygghet.

Hjälp barnet att förstå:
Avsätt tid till att många gånger prata med barnet om det som är svårt.

Låt barnet teckna och leka, så att det får uttrycka sina känslor på sitt sätt.

Äldre barn kan också skriva.

Försäkra barnet om att det är mycket sällan som liknande händelser inträffar.

Gör förlusten verklig:
Låt barnet delta i begravningen.

Dölj inte tankar och känslor för barnet.

Ha minne framme av den döde, gör fotoalbum, se på bilder och videofilmer etc.

Sorg  saknad och längtan är naturliga reaktioner även hos barn.

Visa att dessa känslor är tillåtna.

Behåll rutinerna:
Försök att behålla hemmets vanliga rutiner.

Acceptera att barnet har ett stort behov av närhet och trygghet.

Låt barnet ganska omgående återvända till förskola och skola.

Dämpa barnets skuldkänslor:
Samtala seriöst med barnet när det uttrycker skuldkänslor.

Försäkra barnet om att det inte var något som det tänkt eller gjort som ledde till dödsfallet.

När behöver barnet extra hjälp?
Om barnet beteende ändras sig betydligt efter dödsfallet, till exempel om det isolerar sig från vänner eller blir helt oregerligt.

Om barnet var närvarande vid dödsfallet eller om det fann den döde och minnesbilderna från dessa situationer fortsätter att komma tillbaka.

Om barnet är ledsen en lång tid efter dödsfallet, fortsätter att ha dålig motivation i skolan eller har tankar på att inte längre vilja leva.

 Källa: Atle Dyregrov och Lotta Polfeldt