45454588-Bu3JZ

Handlingsplan vid brand eller annan fara

 Utrymningsplan för Tallkullens pedagogisk omsorg

UTRYMMA  LARMA   SLÄCKA

 Utrymma
* Se till att alla barn kommer ut.
UTRYM ENLIGT UTRYMNINGSPLANEN!
* Ta med närvarolista, pärmen med barnens tider och telefonnummer i hallen.
* Gå till förutbestämd uppsamlingsplats, lekparken.
* Vuxna går sist ut och går runt i huset och tittar efter att inga barn eller vuxen är kvar.
* Räkna in barn och vuxna på uppsamlingsplatsen.
Larma
* Har brand konstaterats ring 112.
Avrapporterar det aktuella läget enligt följande:
* Var brinner det.
* Finns det kvar någon i byggnaden.
* Kontakta föräldrarna.
Släcka
* Om möjligt släck, använd de brandsläckare som finns,
 Hallen, köket, övervåningen, pannrummet och garaget.
* Stäng dörrar och fönster till de rum det brinner i.

Utrymningsplan för Tallkullen!

Tryck på bilden!