45454588-Bu3JZ


Förebyggande åtgärder och handlingsplan vid barns försvinnande 

 Om barnet försvinner i skogen eller på utflykt
* Är vi flera vuxna i skogen eller på utflykt, samla ihop barnen en letar, är jag ensam letar vi tillsammans.
* Viktigt att veta var man har letat för att kunna informera polisen.
* Markera platsen och där barnet sågs senast, tänk efter vilken tidpunkt barnet sågs senast.
Uppträd lugnt! Ropa, lyssna efter svar och ljud.
* Larma 112 och kontakta förälder
Polis behöver veta
* När upptäcktes försvinnandet
* Var såg man barnet senast
* Vem/vilka såg barnet senast?
* Ålder på barnet
* Mognadsnivå
* Kläder
* Utseende (foto)
* Hälsotillstånd
* Sinnesstämning
* Erfarenhet av och kunskap om omgivningarna
* Barnets hemadress
Om barnet försvinner från Tallkullen.
* Tänk på vilken plats och tidpunkt sågs senast.
* Leta noggrant genom huset och gården.
* Larma 112 och kontakta förälder.
Föräldrarna underrättas alltid även om barnet hittas snabbt.
Viktiga åtgärder
*Att ha aktuella telefonlistor.
* Att ha nytagna kort på barnen.
* Att lära barnen vad dom ska göra om dom går vilse.
* Att vid behov använda västar.
I ryggsäcken finns alltid föräldrars telefonnummer och kris nummer. 
Vi besöker inte sjöar och badplatser. 
Bearbetning av händelsen
* Jag och drabbade vårdnadshavare ges tillfälle att samtala om händelsen
*Informera barngruppen om händelsen
* Informera övriga föräldrar på Tallkulenpedagogisk omsorg snarast innan det blir ryktesspridning
* Om massmedia visar intresse, hänvisa till verksamhetsansvarige
Kom ihåg: Ett barn som försvunnit måste vid återfinnandet alltid mötas med glädje och ömhet.
.