45454588-Bu3JZ

Lämning:
*Barnets närvaro registreras.
*Dokumentera viktig information.
*Om ett barn inte lämnas enligt schema eller annan överenskommen, kontaktas vårdnadshavaren en timma efter väntad ankomst.

Hämtning:
*Informerar om barnets dag i familjedaghemmet.
* Barnet avregistreras.
* Besked om att någon annan än vårdnadshavare ska hämta barnet/barnen måste vi bli informerade om i förväg.
*Barnet lämnas aldrig till en okänd person.
*Den som hämtar, måste vara välkänd för barnet, vid tveksamhet, kontaktas vårdnadshavaren.
* Om ett barn inte blir hämtad se specifik handlings.


Hämtning av annan än vårdnadshavare:
Ska annan person än vårdnadshavaren hämta barnet är det viktigt att detta tydligt har överenskommits med vårdnadshavaren.
Den som ska hämta ska vara känd eller kunna styrka att han/hon är rätt person.
I enstaka fall kan det vara svårt att veta om den som kommer till Tallkullen är den som vårdnadshavaren godkänt att hämta barnet.
Vid osäkerhet:
Ring till vårdnadshavare eller den/de som föräldrarna uppgett som kontaktperson och försäkra dig om att det är rätt person.