45454588-Bu3JZ
Om barn inte blir hämtat från Tallkullen enligt schemat:
Avakta 1 timme 
1.  Kontakta föräldrarnm
2.  Kontakta anghörig som finns på¨barnkortet

Om barn inte blir hämtat från Tallkullen vid stängning:
Avvakta 1/2 timme
1. Kontakta föräldrarna.
2. Kontakta anhörig som fins på barnkort.
3. Kontakta socialjour 08 – 44 44 503 el 08 – 44 44 502
(öppet 17:00 –02:00)