45454588-Bu3JZ

Om något inträffar vid ensamarbete 

1. Tänk efter – var kan jag få hjälp snabbt? (Föräldersom är tillgänglig, eller någon som bor nära) Ring! 
2. Ta fram barnets barnkort och adresslista, finns i SOS pärmen 
3. Vid allvarligare olycka ring SOS 112. (Åk med i ambulansen om jag kan. Kontakta Krister som kan kontakta föräldrarna.
Om jag ansvarar för fler barn lämnar jag över ansvaret för det skadade barnet till ambulanspersonal. 
4. Ring föräldrarna 

Om jag skull skada mig vid ensamarbete

1. Tänk efter – var kan jag få hjälp snabbt? Första hand make Krister eller förälder som är tillgänglig. Personen som kommer får stannar kvar på Tallkullen om jag behöver åka och kontaktar föräldrarna för upphämtning av barn.
2. Ta fram barnets barnkort och adresslista, finns i SOS pärmen 
3. De barn som är äldst på Tallkullen har jag gått igenom vad dom kan göra om det skulle hända mig något t.ex. hjälpa till att hämta telefonen, ringa 112 och hämta förbandslådan som ligger i köket under rullvagnen.