45454588-Bu3JZ

Vid inskolning skrivs en överenskommelse mellan Tallkullen och föräldrarna.

För bästa möjliga samarbete

Överenskommelse mellan Tallkullens Familjedaghem,
Pedagogisk omsorg och

 ____________________________________________

 

Öppettider

Måndag- Fredag 06:30 - 17:00.

 

Tidsöverenskommelse

Ett schema ska göras om den vistelsetid barnet/barnen behöver på Tallkullen.

Under den tid du som förälder studerar eller arbetar, samt under din restid i samband med arbete eller studier.


Vid förändring av vistelsetiden bör man meddela det i god tid,
minst en månad i förväg.

 

Den överenskomna hämtnings tid som gjorts av förälder, är den tid ni senast ska lämna Tallkullen

Är det viktigt att hålla tiderna? Ja, för allas planering är det en förutsättning.

 

Taxa

Avgiften är beroende av familjens bruttoinkomst och betalas enligt maxtaxa.

Avgiften debiteras av Ekerö kommun Nämndekontoret – Barn och ungdom.

 

Föräldraledighet

Vid förälders barnledighet kan redan inskrivna syskon vara kvar på Tallkullen.


Efter syskons födelse erbjuds förskoleplats i samma utsträckning som tidigare under två månader och vid tvillingsyskons födelse under sex månader.

Därefter erbjuds förskoleplats upp till 25 tim/vecka.


Verksamheten bestämmer hur vistelsetiden förläggs för barn till föräldraledig utifrån den pedagogiska verksamheten.

 

Sjukdom och ledighet

Vid sjukdom eller att man inte kommer till Tallkullen den tid som är planerad.

Meddelas kvällen före fram till 19:00 senast 07:30 den dag ni inte kommer.

 

När det är dags att komma tillbaka till Ttallkullen, vill jag att ni ringer eller sms-ar dagen innan ert barn kommer tillbaka.

Blir barnet sjukt innan helgen vill jag ha svar för måndagen på söndagen.

 

All sommarledighet ska anmälas till Tallkullen senast 30 april.

 

Uppsägning av plats på Tallkullen

Uppsägning av plats ska göras via Ekerö kommuns hemsida.

Uppsägningstiden är en månad.

 

Egna aktiviteter

Tallkullen ansvarar inte för lämning och hämtning till egna aktiviteter utanför verksamheten.

 

Tallkullen, Pedagogisk omsorg

Dag före röd dag
samt dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton
stänger Tallkullen 14:00.


Fyra veckor sammanhängande sommarsemester.


Tallkullen får stänga verksamheten klockan 16:00 fyra gånger per termin för planeringsträffar/utbildning.

Stängningen ska meddelas två månader i förväg.


Stänger verksamheten heldag, ska detta meddelas minst två månader i förväg.

Anmälningsskyldighet

Tallkullen, pedagogisk omsorg har skyldighet att till socialnämnden anmäla misstanke om barn far illa.

 

Tystnadsplikt

Samtliga som är verksamma inom Tallkullen iakttar och uppfyller gällande regler om sin tystnadsplikt.

 

Båda parter har tagit del av ovanstående punkter och följer dessa för bästa möjliga samarbete.

 

 

 

Alla bilder & text skyddas av copyright och lånas ej ut! Tack! för att du respekterar detta!