45454588-Bu3JZ

Överenskommelse mellan Tallkullens Familjedaghem,
Pedagogisk omsorgoch föräldrarna.

Vid inskolning skrivs en överenskommelse mellan Tallkullen och föräldrarna för bästa möjliga  samarbete.  ____________________________________________

 

Öppettider

Måndag- Fredag 06:30 - 17:00.

 

Tidsöverenskommelse

Ett schema ska göras om den vistelsetid barnet/barnen behöver på Tallkullen.

Under den tid du som förälder studerar eller arbetar, samt under din restid i samband med arbete eller studier får ditt barn vistas på Tallkullen. Vid förändring av vistelsetiden bör man meddela det i god tid, minst en månad i förväg men att saker och ting kan förändras förstår jag självklart och jag är tacksam för att få reda på ändringar så fort som möjligt för planeringen.

Den överenskomna hämtningstiden som gjorts av förälder är den tid ni senast ska lämna Tallkullen.


Är det viktigt att hålla tiderna? Ja, för allas planering är det en förutsättning.

 

Taxa

Avgiften är beroende av familjens bruttoinkomst och betalas enligt maxtaxa.
Avgiften debiteras av Ekerö kommun Nämndekontoret – Barn och ungdom.

 

Föräldraledighet

Vid förälders barnledighet kan redan inskrivna syskon vara kvar på Tallkullen.

Efter syskons födelse erbjuds förskoleplats i samma utsträckning som tidigare under två månader och vid tvillingsyskons födelse under sex månader. Därefter erbjuds förskoleplats upp till 25 tim/vecka.


Verksamheten bestämmer hur vistelsetiden förläggs för barn till föräldraledig utifrån den pedagogiska verksamheten.

 

Sjukdom och ledighet

Vid sjukdom eller att man inte kommer till Tallkullen den tid som är planerad meddelas jag kvällen före fram till 19:00 senast 07:30 den dag ni inte kommer.

 

När det är dags att komma tillbaka till Tallkullen efter sjukdom vill jag att ni ringer eller sms-ar dagen innan ert barn kommer tillbaka. Blir barnet sjukt innan helgen vill jag ha svar för måndagen på söndagen.

På grund av rådande omständigheter under pandemi, följs de rekommendationer som erhållits av Folkhälsomyndigheten, alla barn är hemma vid uppvisat förkylningssymptom och får komma åter till Tallkullen efter 2 symptomfria dygn alltså 48 timmar. Vid bekräftad Covid-19 gäller minst 7 dagar hemma och 2 symptomfria dygn. Detta gäller även om syskon eller förälder blivit bekräftad smittad innan barnet/barnen får återgå till verksamheten.
 

All sommarledighet ska anmälas till Tallkullen senast 30 april.

 

Uppsägning av plats på Tallkullen

Uppsägning av plats ska göras via Ekerö kommuns hemsida. Uppsägningstiden är en månad.

 

Egna aktiviteter

Tallkullen ansvarar inte för lämning och hämtning till egna aktiviteter utanför verksamheten.

 

Tallkullen, Pedagogisk omsorg

Dag före röd dag samt dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton
stänger Tallkullen 14:00.


Tallkullen har fyra veckor sammanhängande sommarsemester som planeras tillsammans med föräldrarna.


Tallkullen får stänga verksamheten klockan 16:00 fyra gånger per termin för planeringsträffar/utbildning. Stängningen ska meddelas två månader i förväg.

Stänger verksamheten heldag, ska detta meddelas minst två månader i förväg.
Om Tallkullen behöver stänga på grund av sjukdom får ni som föräldrar vara hemma och vabba era barn då jag tyvärr saknar samarbete med kommunens förskolor på grund av högt tryck på platser.


Anmälningsskyldighet

Tallkullen, pedagogisk omsorg har skyldighet att till socialnämnden anmäla misstanke om barn far illa.

 

Tystnadsplikt

Samtliga som är verksamma inom Tallkullen iakttar och uppfyller gällande regler om sin tystnadsplikt.

 

Båda parter har tagit del av ovanstående punkter och följer dessa för bästa möjliga samarbete.

 

 

 

Alla bilder & text skyddas av copyright och lånas ej ut! Tack! för att du respekterar detta!