45454588-Bu3JZ

Inskolning

 

Inskolningssamtal

Vid inskolningssamtalet träffar jag enbart föräldrar till det barnet som ska börja då jag vill få information om ditt barn. Tillsammans gör vi en inskolningsplan som passar dig och ditt barn. Under 14 dagar har vi sedan en invänjning där du tillsammans med ditt barn kommer till förskolan under tider som vi bestämmer tillsammans. Detta är också till för mig och föräldrar att kunna lära känna varandra.

 

Första inskolningsdagen känns alltid lite "pirrig"

När nya barn kommer till Tallkullen möter de en ny omgivning. Om ditt barn verkar blyg och avvaktande behöver du inte bli orolig då det är helt naturligt och nyfikenheten brukar snart ta över. Barnet kommer då att börja bekanta sig med leksakerna eller titta på vad de andra barnen gör.

 

Vi börjar med någon timme per dag

Tiden utökas successivt och barnet får då vara med om de olika dagsrutinerna. De första besöken är korta eftersom barnet får så många intryck att bearbeta.

När barnet börjar ge sig ut på egen hand, då är det bra om du sitter kvar på din plats så barnet kan komma tillbaka till dig när det behöver tanka trygghet.

 

Första gången du går ifrån blir en kort stund

Sedan utökas tiden dag för dag beroende på hur det går. Troligtvis kommer ditt barn att reagera när du säger "hej då". Då hjälper det oftast inte att stanna en stund och försöka igen, reaktionen blir antagligen bli densamma och därför pratar vi tillsammans om hur föräldern ska lämna de första gångerna. Smit aldrig iväg! Det upptäcker barnet och nästa dag kommer du att sättas under hård övervakning.

 

Som förälder kan man känna sig orolig

Berätta gärna om din oro så det inte överförs till barnet. Första tiden på Tallkulen kan kännas jobbigt för föräldrarna. Känner du dig det minsta orolig så ring mig, hellre en gång extra än en för lite. Det är viktigt att jag får reda