45454588-Bu3JZ

Inskolning

 

Inskolningssamtal

Vid inskolningssamtalet träffar jag enbart föräldrarna och du som förälder berättar om ditt barn.

Tillsammans gör vi en inskolningsplan som passar dig och ditt barn.


Invänjningen är också till för mig och föräldrar att kunna lära känna varandra.

 

Första inskolningsdagen känns alltid lite "pirrig"

När nya barn kommer till Tallkullen möter de en ny omgivning.

Om ditt barn verkar blyg och avvaktande behöver du inte bli orolig då det är helt naturligt men nyfikenheten tar snart över.

Barnet kommer då att börja bekanta sig med leksakerna eller titta på vad de andra barnen gör.

 

Vi börjar med någon timme per dag

Tiden utökas successivt och barnet får då vara med om de olika dagsrutinerna.


De första besöken är korta eftersom barnet får så många intryck att bearbeta.


När barnet börjar ge sig ut på egen hand, då är det bra om du sitter kvar på din plats så barnet kan komma tillbaka till dig när det behöver tanka trygghet.

 

Första gången du går ifrån blir en kort stund

Och sedan utökas tiden dag för dag beroende på hur det går.


Troligtvis kommer ditt barn att reagera när du säger "hej då".

Det hjälper nog inte att stanna en stund och försöka igen, reaktionen blir nog densamma.


Smit inte iväg! Det upptäcker barnet och nästa dag kommer du att sättas under hård bevakning.

 

Som förälder kan man känna sig orolig

Brätta gärna om din oro så det inte överförs till barnet.


Första tiden påTallkulen kan kännas jobbigt för föräldrarna.


Känner du dig det minsta orolig så ring mig!

Hellre en gång extra!