45454588-Bu3JZ

 

 

 

 

 

 

 

Lämning och hämtning

 

När ert barn vant sig vid sin nya miljö, är det för det mesta roligt att gå till Tallkullen. Men vissa daga kanske det tar emot.

Situationen runt lämning och hämtning är ett möte där svårigheter kan uppstå.
Flera barn och föräldrar kan komma samtidigt, barnen behöver uppmärksamhet och föräldrar och jag behöver utbyta information. Då är det viktigt att vi hittar andra sätt till samtal som passar oss.
 
För att jag ska förstå och bemöta barnet på bästa sätt, betyder det mycket om ni berättar vilket humör barnet är på eller om något inträffat på morgonen som kan vara av betydelse för hur barnet känner sig.

När ni hämtar barnet berättar jag om ert barn varit med om något under dagen som kan vara viktigt för er att veta. Jag lämnar inte barnet till någon annan om ni inte särskilt sagt till om det därför är det viktigt att ni berättar på morgonen.

 

När Du säger Hej då till ditt barn och jag tar emot er på morgonen,
övergår ansvaret till Tallkullen.

 

Den överenskomna hämtnings tid som gjorts av förälder, är den tid ni senast ska lämna Tallkullen.

 

Är det viktigt att hålla tiderna? Ja, för allas planering är det en förutsättning.

 

När inskolningen är klar, får du gärna delta i verksamheten eller följa med på utflykter, då övergår ansvaret till dig som förälder för ditt barn.

Alla bilder & text skyddas av copyright och lånas ej ut! Tack! för att du respekterar detta!