45454588-Bu3JZ
Medicinering på Tallkullen

Tallkullen ger inte mediciner till barnen.

Orsaken till detta är att jag anser att det är mycket ansvarsfullt att ge rätt dos och vid rätt tidpunkt. Jag rekommenderar att den som har behov av t ex penicillin ber att behandlande läkare skriver ut en sort som kan ges i hemmet, två gånger om dagen.

Undantag från ovanstående är långvarig medicinering som exempelvis vid astma, diabetes och allergier.
Vid långvarigt behov av medicin, kan en överenskommelse göras mellan Tallkullen och förälder.