45454588-Bu3JZ

Smittor på Tallkullen

Att barn på förskolan oftare blir sjuka än när de endast vistas i hemmiljön är inte konstigt. Dels träffar de barn som bär på olika smittor, dels är de mer mottagliga eftersom immunförsvaret ännu inte byggts upp.
Det finns en hel del du som förälder kan göra för att förebygga smittspridning, men självklart är det ingen garanti för att ditt barn inte ska bli sjukt.

Men tänk på att,
* Barnet har med sig kläder som klarar längre utomhusvistelse.
När de är ute håller sig barnen lättare friska och smittar mindre.

* Inte vara för snabb med att låta barnet komma tillbaka till Tallkullen efter förkylning och feber. 48 timmar symptomfri gäller. 
Även om barnet verkar piggt hemma kan det bli tröttare fortare på Tallkullen där tempot är ett annat. Barnet kan då lättare få ett nytt virus.

Barnets allmäntillstånd det vill säga hur barnet äter, sover och orka är det som regel är avgörande för om barnet kan vistas på Tallkullen. Barnet ska orka vara med i de vardagliga aktiviteterna, såväl inne som ute.

Stanna hemma när,
-Barnet är slött och hängigt.

-Barnet har feber, även lindrig.

-Barnet kräks och/eller har diarréer. Gäller även när eventuella syskon/förälder har magsjuka.

-Barnet har ögoninflammation, gäller så länge ögat är varigt.

Vid feber 
Barnet ska efter sjukdom med feber vara feberfri minst ett dygn innan det kommer tillbaka till Tallkullen, 24 timmar utan feber nedsättande mediciner.

Vid antibiotikabehandling
Barnet ska efter påbörjad penicillinkur vara hemma minst två dygn oavsett sjukdom.
Jag ger inte barnen någon medicin om det inte är livshotande.

Vid magsjuka 
Barn med maginfluensa, diarré eller kräkningar skall stanna hemma tills symptomen är helt borta och barnet börjat äta normal mat.
Hemma från Tallkullen, sjukdagen/sjukdagarna + ytterligare 3 symptomfria dagar.

Barnet kan börja på Tallkullen igen när hen är frisk.