45454588-Bu3JZDet kan vara skönt att få prata efter en tid, när alla intryck har
"mognat" och "lagt" sig tillrätta.


Uppföljningssamtal efter inskolningen

Vi kommer att under ungefär 30 minuter prata om inskolningen och hur ni upplever den första tiden.

 Vi kommer att ta upp följande:
• Hur gick inskolningen och den första tiden på   Tallkullen
• Hur upplever ni vårdnadshavare att ni blivit bemötta?
• Era tankar och funderingar kring Talllkullen och verksamheten
• Saker som ni vill ta upp som kan hjälpa mig med kommande inskolningar
• Vilka förväntningar har ni på verksamheten?

Inför samtalet
Förbered er inför samtalet genom att fundera kring frågorna ovan.
 
Frågor att fundera kring inför samtal
Följande frågor kommer vara ett underlag för samtal.

1.Vad har varit bra respektive mindre bra när ni skolade in ert barn på Tallkullenns värld?

2. Upplever ni att ni fått tillräckligt med information kring Tallkullens organisation och upplägg?

3. Vad tycker ni föräldrar om inskolningen? Vad har varit bra och vad kunde ha varit bättre?

4. Finns det någonting som jag kan tänka extra på vid kommande barns inskolning på Tallkullen?

5. Vilka förväntningar har ni på verksamheten? Vad tycker ni är viktigt att ert barn utvecklar vidare på Tallkullen?

6. Övriga tankar och önskemål.