45454588-Bu3JZ

Mål och planering för Tallkullen 

Målet är att öka barnens intresse för
Språk.
Matematik. 
Bild och form. 
Rörelse/motorik. 
Fantasi och kreativitet 
Naturen.

Tallkullens familjedaghem arbetar utifrån barnets ålder och mognad för att möta varje barn på deras nivå.
Jag försöker att arbeta utifrån ett lösningsinriktat arbetssätt, där barnen medverkar till att lösa sina konflikter och visa empati mot varandra. 

Leken är vårt viktigaste redskap i samspelet med andra människor. Med hjälp av Barbapapa och hans familj kan vi knyta an till målen i läroplanen på ett lekfullt och spännande sätt.

Varför?
En anledning är för att vi ska kunna uppnå målet och ha roligt tillsammans!
Genom arbetet med Barbapapa och hans familj kan vi beröra många olika områden genom de olika karaktärerna. 

För vem?
För alla barn! Då det är stor skillnad på hur barn i olika åldrar utvecklar en förståelse, är det viktigt att innehållet och genomförandet läggs på ”rätt” nivå.

Hur?
Vi ut går från Barbapappaböckerna och använda oss av figurerna i olika sammanhang.

Barbapappa & mamma: resor, genus
Barbabok: läsa, skriva, bokstäver, språk
Barbaflink: matematik, teknik, experiment
Barbazoo: djur, naturkunskap
Barbafin: drama, dans
Barbaskön: skapande, resor, geografi
Barbalala: musik, sång, rim/ramsor, språk
Barbastark: motorik, mat, hälsa

Mål:
• Låta barnen få leka ”färdigt”.

• Dela på barnen efter ålder och göra ålders anpassade saker.

• Bli bekant med olika färger framför allt de små barnen.

• Barnen ska få möjlighet att utveckla sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler.

• De ska även få utveckla sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser,tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama.