45454588-Bu3JZMin önskan är att föräldrarna och barnen ska vara trygga med mig och min omsorg.

Föräldrarna lämnar trots allt det bästa de har i min vård och då är det viktigt att de känner sig trygga med verksamheten och att de känner sig delaktiga i utformningen av den. 

Verksamheten ska vara rolig, trygg och och lärorik för alla barn som deltar i pedagogiska planeringen. Viktigt är att barnen känner sig trygga och för att bygga upp denna trygghet krävs rutin.

Jag kommer att sätta upp tydliga regler och kommer att skapa goda rutiner så att varken barn eller deras föräldrar behöver tveka på vad som gäller med mat, vila och så vidare.
Verksamheten hålls på en jämn och bra nivå. Detta kommer att ske i samråd med föräldrarna.

Barnen ska vara vänner, respektera varandra och visa omtanke om varandra.

Att barnen känner att alla är lika värda och att ingen lämnas utanför.

Att hela tiden genom dagliga samtal och rollspel få alla att vara vänner med varandra och ha en sund och bra relation i gruppen.

Att barnen känner att alla är lika mycket värda och att ingen lämnas utanför, förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion, trosuppfattning, eller funktionsnedsättning. 

Att alla känner sig älskade för den personen man är och behandlar varandra med respekt.

Alla bilder & text skyddas av copyright och lånas ej ut! Tack! för att du respekterar detta!