45454588-Bu3JZMin önskan är att föräldrar och barn ska vara trygga med mig i min omsorg.

Föräldrarna lämnar trots allt det bästa de har i mina händer och då är det viktigt att de känner sig trygga med verksamheten och att de känner sig delaktiga i utformningen av den. 

Verksamheten ska vara rolig, trygg och och lärorik för alla barn som deltar i pedagogiska planeringen. Viktigt är att barnen känner sig trygga och för att bygga upp den tryggheten krävs rutin.

Jag sätter upp tydliga regler för att skapa goda rutiner så att varken barn eller deras föräldrar behöver tveka på vad som gäller med mitt upplägg som individanpassas till små och stora barn. Verksamheten hålls på en jämn och bra nivå. För att jag ska kunna utveckla mig och min verksamhet får alltid föräldrarna vara delaktiga och komma med förslag och nya rutiner. Att arbeta inom barn och omsorg handlar om att kunna anpassa sig och vara lösningsorienterad.

Barnen ska vara vänner även om de ibland inte passar ihop men då ska man respektera varandra och visa omtanke om varandra ändå. Att barnen känner att alla är lika värda och att ingen lämnas utanför, att hela tiden genom dagliga samtal och rollspel få alla att vara vänner med varandra och ha en sund och bra relation i gruppen.

Barnen skaffar sig en förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion, trosuppfattning, eller funktionsnedsättning och ska kunna få känna sig älskade för den personen man är och behandlar varandra med respekt.

Alla bilder & text skyddas av copyright och lånas ej ut! Tack! för att du respekterar detta!