45454588-Bu3JZ

Är att alla barn:

 • Känner sig välkomna
 • Känner gemenskap i gruppen
 • Känner sig trygga och harmoniska
 • Har roligt och trivs
 • Serveras god och näringsrik mat
 • Får sina behov av vila och sömn tillgodosedda
 • Erbjuds en trygg, stimulerande och pedagogisk miljö
 • Får mycket tid till lek
 • Erbjuds stor portion av varierad utevistelse
 • Stimuleras i sin språkutveckling
 • Stimuleras till att utveckla och använda sig av sin fantasi och kreativitet
 • Uppmuntras till att undersöka och utforska och lära av varandra
 • Ges grunder för ett livslångt lärande
 • Får en god självkänsla
 • Blir sedda och omtanke, respekt och förståelse får visa känslor som bekräftas
 • Utvecklar sin förmåga till empati, respekt och förståelse
 • Lär sig livets spelregler, vad som är rätt och fel
 • Får träna sig i att lyssna, dela med sig, samarbeta, visa hänsyn och ta ansvar
 • Ska få utvecklas efter sina egna möjligheter, ålder och behov.
 • Ska utvecklas till nyfikna, trygga, ansvarskännande, empatiska och självständiga barn.

 

 

 

 

 

 

 

Alla bilder & text skyddas av copyright och lånas ej ut! Tack! för att du respekterar detta!