45454588-Bu3JZ

Vi har ett positivt förhållningssätt och tror på barnets egna förmåga och kompetens.

Vi uppmuntrar barnen att komma med egna lösningar så de känner tillit
till sin egen förmåga.

Vi bemöter varje barn med respekt och omtanke så att de utvecklar en positiv
jälvbild och känner trygghet.

 

Alla bilder & text skyddas av copyright och lånas ej ut! Tack! för att du respekterar detta!