45454588-Bu3JZ









DEN FRIA LEKEN


När man leker är man på toppen av sin förmåga. Man lär sig att samsas och dela med sig av leksakerna och man lär sig att leka i grupp där det finns många olika viljor.

Leken ger barnen möjlighet att:

*Öva sin sociala kompetens                                          

*Öva grundläggande begrepp

*Utveckla sinnen

*Samordna syn och hörsel                                                   

*Utvecklar fantasin                                                                 

*Ger spontanitet                                                                       

*Bearbetar rädsla                                                                       

*Prövar vuxenrollen                                                                

*Utvecklar motoriken                      

*Bli delaktig i en lekkultur                                                      

*Lära sig instruktioner                                                                            

*Lära sig förstå regler – ömsesidighet

*Lära sig förstå sammanhang

*Utveckla tankeverksamhet  

*Befästa kunskap

*Bearbeta intryck

*Gestalta upplevelser

*Få önskeuppfyllelser i leken

*Få kunskap om ting

*Öva turtagande

*Få ett mer avancerat språk

Alla bilder & text skyddas av copyright och lånas ej ut! Tack! för att du respekterar detta!