45454588-Bu3JZ

 

 

 

 

 

 

 

 

Leken – en viktig del i barns lärande


-Fantasin hos barn är viktig.
-Fantasin utvecklar kreativitet och motivation hos barn.
-Fantasin har stor betydelse i leken och lärandet.

Med hjälp av fantasin kan barnet bearbeta någonting som hen varit med om tidigare och göra det till en erfarenhet. Via leken tolkar barn sina upplevelser och ger dem liv.
Leken hjälper barnet att förstå och hantera sin omgivning.

Genom leken och tillsammans med andra utvecklas barnets sociala färdigheter. De lär sig vad deras uppförande får för effekt på andra och vilket uppförande som accepteras. Leken är hämtad från barnets erfarenheter och från deras och de vuxnas vardag.

Alla bilder & text skyddas av copyright och lånas ej ut! Tack! för att du respekterar detta!