45454588-Bu3JZ
Vi skall sträva efter att varje barn:

- Utvecklar sin förmåga att upptäcka och använda matematik i meningsfulla sammanhang.
- Utvecklar sin förståelse för grundläggande egenskaper i
begreppen tal, mätning och form samt sin förmåga att orientera sig i tid och rum.

 Några viktiga matematikord är:

Stor - liten

Mycket - lite

Långt - kort

Många - få

Tjock - smal

Tung - lät

Hög - låg

Mer än - mindre än

Fler än - färre än