45454588-Bu3JZ


Språkstimulans genom sång, musik, rytmik, rim och ramsor

 Ljud och rörelse

Barn upplever från början omvärlden genom sin kropp och sina rörelser. Det är en viktig del av barnets intellektuella och känslomässiga utveckling.

Vi lägger därför stor vikt vid rörelser och rytmik.
I verksamheten finns många moment då ljud, rytmik och rörelse kommer in i bilden. Musik tycker alla barn om, både att röra sig till och till att själva utföra det. 

Kroppen går att använda som musikinstrument:

Klappa, stampa, smacka, knäppa fingrarna, vissla, klicka, ploppa, prutta,

spela på läppen, väsa, skrapa med fötterna, dra handflatorna mot varandra mm.

Alla bilder & text skyddas av copyright och lånas ej ut! Tack! för att du respekterar detta!