45454588-Bu3JZUtvecklingssamtal

En gång per läsår har jag utvecklingssamtal för att se hur barnen har utvecklats. Sedan görs inviduella utvecklingsplaner tillsammans med föräldrarna så att alla barn ska få utvecklas efter egen förmåga, möjligheter, ålder och behov.

Jag använder mig av TRAS- Tidig -Registrering. Tras är ett OBSERVATIONS material med fokus på samspel, kommunikation, språkförståelse, ordförråd och uttal som synliggör barnets språkutveckling.

Jag får ett värdefullt underlag för att planera verksamheten så att den motsvarar barnens behov av stimulans.

Alla bilder & text skyddas av copyright och lånas ej ut!

Tack! för att du respekterar detta!